SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUN-TN20A: Mt 15:21-28 - Niềm Tin Chịu Thử Thách SUN-TN20A: Mt 15:21-28 - Niềm Tin Chịu Thử Thách Elvire là con gái út trong một gia đình nghèo. Cô ước mơ trở thành cô giáo. Cô xin học bổng và ghi danh tại một trường Cao ...
SUN-TN20A: Mt 15:21-28 - Giáo Hội Không Biên Giới SUN-TN20A: Mt 15:21-28 - Giáo Hội Không Biên Giới Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Rôma, đã có những suy tư về vấn đề người Do thái. Chúa Giêsu là người Do Thái, gia đ...
SUN-TN19A: Mt 14:22-33 - Khi Hành Trình Đức Tin Có Sóng Gió SUN-TN19A: Mt 14:22-33 - Khi Hành Trình Đức Tin Có Sóng Gió Vào khoảng năm 860 trước công nguyên, vương quốc Israel bị ảnh hưởng bởi tà giáo. Vua Ahab và hoàng hậu Izabel nuôi dưỡng h...
SUN-TN19A: Mt 14:22-33 - Sóng Gió Ba Đào SUN-TN19A: Mt 14:22-33 - Sóng Gió Ba Đào Trong Kinh Thánh, có nhiều đoạn nói đến việc Thiên Chúa khắc phục biển cả và những sức mạnh thần dữ (Tv 103, 5-9; 105, 9;...
SUN-TN18A: Mt 14:13-21 - Hai Bữa Tiệc SUN-TN18A: Mt 14:13-21 - Hai Bữa Tiệc Bài Phúc âm “Phép Lạ Hoá Bánh” được bắt đầu bằng câu: “Khi nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, Chúa Giêsu lên đò lui đ...
SUN-TN18A: Mt 14:13-21 - Chia Sẻ Cơm Áo SUN-TN18A: Mt 14:13-21 - Chia Sẻ Cơm Áo Mỗi Thánh lễ chúng ta là một cuộc chia sẻ: chia sẻ Lời Chúa và chia sẻ Bánh Thánh. Tiên tri Amos đã ví bánh là Lời của Th...
SUN-TN16A: Mt 13:24-43 - Cỏ Lùng Và Lúa Tốt SUN-TN16A: Mt 13:24-43 - Cỏ Lùng Và Lúa Tốt Tuần trước, Dụ ngôn “Người Gieo Giống” trình bày Thiên Chúa như một nông gia tung gieo Lời Ngài vào các tâm hồn. Có tâm ...
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com