SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUN-TN13B: Mc 5:21-43 - Ngài Đã Toàn Thắng Sự Chết SUN-TN13B: Mc 5:21-43 - Ngài Đã Toàn Thắng Sự Chết Đọc Cựu ước chúng ta thấy từ đầu tới cuối những chuyện chết chóc, giặc giã, lưu đày, di tản: từ chuyện tháp Abel ...
SUN-TN12B: Mc 4:35-40 - Bão Táp Cuộc Đời SUN-TN12B: Mc 4:35-40 - Bão Táp Cuộc Đời Một phái đoàn quan khách đến thăm quan một trại cùi. Họ rất cảm phục vì thấy các nữ tu vui vẻ săn sóc cho bệnh nhân. M...
SUN-TN11B: Mc 4:26-34 - Công Việc Tông Đồ SUN-TN11B: Mc 4:26-34 - Công Việc Tông Đồ Tiên tri Ezechiel nhìn thấy những cảnh xáo trộn, thay ngôi đổi chủ, xảy ra tại Giêrusalem, trước ngày thành phố bị hủy, đ...
Lễ Mình Máu Chúa: Mc 14:12-16, 22-26 - Chia Sẻ Mình Máu Chúa Lễ Mình Máu Chúa: Mc 14:12-16, 22-26 - Chia Sẻ Mình Máu Chúa Hồi ấy, dưới chân núi Sinai, Môsê đã mở long trọng mừng Thiên Chúa (Fête-Dieu). Sách Xuất Hành (24,3-8) kể lại và chúng ta ...
Lễ Chúa Ba Ngôi: Mt 28:16-20 - Tình Yêu Mở Ra Lễ Chúa Ba Ngôi: Mt 28:16-20 - Tình Yêu Mở Ra “Hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28:19). Sẽ không thể tiếp cận...
Lễ Chúa Ba Ngôi: Mt 28:16-20 - Tham Dự Đời Sống Thiên Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi: Mt 28:16-20 - Tham Dự Đời Sống Thiên Chúa      Hồi ấy André Froissard là một sinh viên thuộc một gia đình vô tín ngưỡng. Thân phụ là tổng thư ký của đảng cộng ...
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Ga 20:19-23 - Đánh Mất Cảm Thức Về Tội Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Ga 20:19-23 - Đánh Mất Cảm Thức Về Tội Bộ Gia Đình tại Đức quốc có thông báo rằng trong mùa xuân năm 2000, Bộ sẽ trình trước Hạ viện quốc hội một dự luật...
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Ga 20:19-23 - Ngày Khai Sinh Giáo Hội Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Ga 20:19-23 - Ngày Khai Sinh Giáo Hội   Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.   Sách Công Vụ kể lại cho chúng ta những sự lạ đã xảy ...
Lễ Chúa Giêsu Lên Trời: Ga 17:11b-19 - Chúa Giêsu Lên Trời Lễ Chúa Giêsu Lên Trời: Ga 17:11b-19 - Chúa Giêsu Lên Trời “Vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý” (Ga 17:19). Trước khi xa rời các môn đ...

mhcg15

on15small
 

Poster2015small

mhcgtt 

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com