Error

SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUN-MV2B: Mc 1:1-8 - Tiếng Hô Trong Thời Đại Mới SUN-MV2B: Mc 1:1-8 - Tiếng Hô Trong Thời Đại Mới Trước đây, mỗi lần nghe đến câu này, tôi liên tưởng hình ảnh của một Gioan Tiền hô, mình mặc áo lông lạc đà, lưng th...
SUN-MV1B: Mc 13:33-37 - Tỉnh Thức-Thức Tỉnh SUN-MV1B: Mc 13:33-37 - Tỉnh Thức-Thức Tỉnh Dụ ngôn nói về người chủ đi xa, giao quyền hành lại cho đầy tớ, mỗi người một việc. Tuy nhiều người nhiều việc, nh...
SUN-MV1B: Mc 13:33-37 - Mong Đợi Ngày Chúa Đến SUN-MV1B: Mc 13:33-37 - Mong Đợi Ngày Chúa Đến Israel là một dân tộc bé nhỏ nhưng được Thiên Chúa tuyển chọn và trao cho sứ mạng duy trì một niềm tin và hy vọng của th...
Lễ Chúa Kitô Vua: Mt 25:31-46 - Cuộc Phán Xét Cuối Cùng Lễ Chúa Kitô Vua: Mt 25:31-46 - Cuộc Phán Xét Cuối Cùng “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời… Vì xưa Ta đói… Ta khát… các ngươi không…” (Mt ...
Lẽ Chúa Kitô Vua: Mt 25:31-46 - Cuộc Xét Xử Tình Yêu Lẽ Chúa Kitô Vua: Mt 25:31-46 - Cuộc Xét Xử Tình Yêu Giữa công trường Thánh Phêrô ở La Mã có một ngọn tháp cao chót vót mang một cây Thánh giá vươn lên giữa trời xanh. Ngọn t...
SUN-TN33A: Mt 25:14-30 - Không Làm Gì Hết SUN-TN33A: Mt 25:14-30 - Không Làm Gì Hết Nhàn cư vi bất thiện. “Ăn không ngồi rồi là cửa dẫn vào sự ác”. Thánh Gioan Cassiano và Thánh Giáo hoàng Grêgoriô Cả đã...
SUN-TN33A: Mt 25:14-30 - Nén Bạc Chúa Trao SUN-TN33A: Mt 25:14-30 - Nén Bạc Chúa Trao Các bài đọc Chúa nhật hôm nay kêu mời chúng ta suy niệm về giá trị của thời gian và lao công. Thời gian được Chúa ban cho ...

LỊCH TRONG TUẦN

vy13 

mhcgtt 

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com