SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUN-TN17B: Ga 6:1-15 - Ba Hình Ảnh Của Chúa Giêsu Trong Một Phép Lạ SUN-TN17B: Ga 6:1-15 - Ba Hình Ảnh Của Chúa Giêsu Trong Một Phép Lạ Phải có tầm mức quan trọng lắm thì phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều mới được cả bốn Thánh sử ghi lại. Điều này cho t...
SUN-TN17B: Ga 6:1-15 - Bánh Hằng Sống SUN-TN17B: Ga 6:1-15 - Bánh Hằng Sống Hai bài đọc Chúa Nhật hôm nay chú trọng đến việc bánh được biến hóa ra nhiều, để nuôi dân chúng ăn no nê. Xứ Do thái l...
SUN-TN16B: Mc 6:30-34 - Quyền Năng Giảng Dạy SUN-TN16B: Mc 6:30-34 - Quyền Năng Giảng Dạy “Ngài chạnh lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Ngài dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6:34).   Trong thời...
SUN-TN16B: Mc 6:30-34 - Đời Sống Cần Có Chúa SUN-TN16B: Mc 6:30-34 - Đời Sống Cần Có Chúa Sau Tiên tri Amos, xuất thân từ một người chăn chiên hiền lành biến thành một con sư tử “gầm thét” tội ác của các nhà...
SUN-TN15B: Mc 6:7-13 - Sai Đi SUN-TN15B: Mc 6:7-13 - Sai Đi Vào thế kỷ thứ 8 trước khi Chúa Giêsu sinh ra, sau một cuộc tranh chấp ác liệt, đất Do thái bị chia làm đôi: hai chi tộc ph...
SUN-TN15B: Mc 6:7-13 - Chứng Tá Cho Chúa SUN-TN15B: Mc 6:7-13 - Chứng Tá Cho Chúa Hồi ấy năm 750 trước kỷ nguyên, dân Chúa càng ngày càng xa Chúa, càng trở nên thối nát. Các người có quyền thế thì mua qu...
SUN-TN14B: Mc 6:1-6 - Ơn Gọi Làm Ngôn Sứ SUN-TN14B: Mc 6:1-6 - Ơn Gọi Làm Ngôn Sứ Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương mình” (Mc 6:4). Theo Điển Ngữ Đức Tin của Linh mục Hồng Phúc, da...
SUN-TN13B: Mc 5:21-43 - Ngài Đã Toàn Thắng Sự Chết SUN-TN13B: Mc 5:21-43 - Ngài Đã Toàn Thắng Sự Chết Đọc Cựu ước chúng ta thấy từ đầu tới cuối những chuyện chết chóc, giặc giã, lưu đày, di tản: từ chuyện tháp Abel ...
SUN-TN12B: Mc 4:35-40 - Bão Táp Cuộc Đời SUN-TN12B: Mc 4:35-40 - Bão Táp Cuộc Đời Một phái đoàn quan khách đến thăm quan một trại cùi. Họ rất cảm phục vì thấy các nữ tu vui vẻ săn sóc cho bệnh nhân. M...
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com