SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUN-TN5A: Mt 13:1-9 - Gieo Giống Lòng Người SUN-TN5A: Mt 13:1-9 - Gieo Giống Lòng Người Hình ảnh của một người nông dân rảo bước trên cánh đồng bao la, một tay cắp chiếc thúng một tay gieo hạt giống hẳn kh...
SUN-TN5A: Mt 13:1-9 - Sứ Mạng Thực Hiện Thiên Ý SUN-TN5A: Mt 13:1-9 - Sứ Mạng Thực Hiện Thiên Ý Dưới hình ảnh mưa tuyết từ trời rơi xuống làm cho đồng ruộng phì nhiêu, cây cối sinh hoa mầu, người ta có lương thực, ...
SUN-TN14A: Mt 11:25-30 - EROS-AGAPE SUN-TN14A: Mt 11:25-30 - EROS-AGAPE “Hãy đến với Ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho” (Mt 11:28). Đây phải chăng là lời mờ...
SUN-TN14A: Mt 11:25-30 - Quyền Năng Trong Yếu Hèn SUN-TN14A: Mt 11:25-30 - Quyền Năng Trong Yếu Hèn Thánh Phaolô, trong Thánh Thư gửi giáo đoàn Rôma, đã mô tả con người với hai yếu tố đối chọi nhau: xác thịt và thần trí...
Lễ Mình Máu Chúa: Ga 6:51-59 - Bánh Hằng Sống Lễ Mình Máu Chúa: Ga 6:51-59 - Bánh Hằng Sống “Bánh hằng sống chính là Ta… Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời” (Gn 6:51-58). Đói! Đó không chỉ là mối ưu tư và mục ...
Lễ Mình Máu Chúa: Ga 6:51-59 - Phép Thánh Thể Chí Thánh Lễ Mình Máu Chúa: Ga 6:51-59 - Phép Thánh Thể Chí Thánh Công đồng Vaticanô II tuyên bố: “Mọi Bí tích đều liên hệ và hướng về phép Thánh Thể. Vì phép Thánh Thể chứa mọi kho ...
Lễ Chúa Ba Ngôi: Ga 3:16-18 - Tình Yêu: Nguồn Tác Sinh, Chữa Lành và Thánh Hoá Lễ Chúa Ba Ngôi: Ga 3:16-18 - Tình Yêu: Nguồn Tác Sinh, Chữa Lành và Thánh Hoá “Thiên Chúa đã yêu mến thế gian đến nỗi thí ban Con Một của mình, để những ai tin vào Ngài thì không phải hư mất nhưng...
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com