SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUN-TN26B: Mc 9:37-42, 44, 46-47 - Gương Sáng-Gương Tối SUN-TN26B: Mc 9:37-42, 44, 46-47 - Gương Sáng-Gương Tối Kẻ nào nên cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin vào Thầy, thà nó bị buộc cối xay vào cổ mà xô xuống...
SUN-TN26B: Mc 9:37-42, 44, 46-47 - Thánh Linh Tác Động SUN-TN26B: Mc 9:37-42, 44, 46-47 - Thánh Linh Tác Động Khởi đầu bài Phúc Âm hôm nay, Marcô kể lại một chuyện thời sự. Đó là việc Gioan, một con người nóng tính, mang danh là ...
SUN-TN25B: Mc 9:29-36 - Chất Người Trong Tôi SUN-TN25B: Mc 9:29-36 - Chất Người Trong Tôi “Ở đâu có ghen tương, tranh chấp, ở đó có hỗn độn và các thứ tệ đoan… Chinh chiến tự đâu? Đấu tranh tự đâu? Nế...
SUN-TN25B: Mc 9:29-36 - Tình Yêu Thiên Chúa và Tha Nhân SUN-TN25B: Mc 9:29-36 - Tình Yêu Thiên Chúa và Tha Nhân Người công chính thường bị ghét bỏ và bắt bớ. Dưới thời đế quốc Lamã. Vua Néron đã từng công bố: “Non licet esse Chr...
SUN-TN24B: Mc 8:27-35 - Vấn Nạn Đau Khổ SUN-TN24B: Mc 8:27-35 - Vấn Nạn Đau Khổ “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, và bị hàng niên trưởng và các thượng tế cùng ký lục phế thải, bị giết đi, và...
SUN-TN24B: Mc 8:27-35 - Yêu Chúa Đến Tận Cùng SUN-TN24B: Mc 8:27-35 - Yêu Chúa Đến Tận Cùng Trong đời mỗi người, hữu thần hay vô thần, sẽ có lần trực diện với câu hỏi: Giêsu Kitô, ông là ai? Trên bàn viết của...
SUN-TN23B: Mc 7:31-37 - Ephata! Hãy Mở Ra SUN-TN23B: Mc 7:31-37 - Ephata! Hãy Mở Ra Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp. Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói đ...
SUN-TN23B: Mc 7:31-37 - Sự Sống Thiêng Liêng SUN-TN23B: Mc 7:31-37 - Sự Sống Thiêng Liêng Trong Thánh Thư gửi giáo đoàn hôm nay, Thánh Giacôbê mời gọi tín hữu kiểm xét lại cách đối xử với anh em. Ngài viết: “A...
SUN-TN22B: Mc 7:1-8a, 14-15, 21-23 - Thánh Linh Ngự Trị Tâm Hồn SUN-TN22B: Mc 7:1-8a, 14-15, 21-23 - Thánh Linh Ngự Trị Tâm Hồn “Dân này kính Ta ngoài môi ngoài miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bời vì nó dạy những giáo l...on15small
 

Poster2015small

mhcgtt 

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com