SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUN-PS5B: Ga 15:1-8 - Tình Yêu Biến Đổi Phận Người SUN-PS5B: Ga 15:1-8 - Tình Yêu Biến Đổi Phận Người “Điều làm cho Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái” (Ga 15:8).   Trong cuốn All Things Made New, Linh mục Harold B...
SUN-PS5B: Ga 15:1-8 - Sống Mật Thiết Với Chúa SUN-PS5B: Ga 15:1-8 - Sống Mật Thiết Với Chúa Trong Phúc Âm Chúa nhật tuần trước Chúa Giêsu đã tự ví mình như người Mục Tử nhân lành, trong bài Phúc Âm hôm nay Chúa l...
SUN-PS4B: Ga 10:11-18 - Người Mục Tử SUN-PS4B: Ga 10:11-18 - Người Mục Tử Từ một truyện ngắn Trong truyện ngắn “Tiếng Chuông” trích trong tập truyện Tiếng Gọi Phía Bên Trong, từng được đăng ...
SUN-PS4B: Ga 10:11-18 - Mục Tử Nhân Lành SUN-PS4B: Ga 10:11-18 - Mục Tử Nhân Lành Chúa nhật hôm nay cũng được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên lành. Vì bài Phúc Âm mô tả Chúa là một người chăn chiên và chín...
SUN-PS3B: Lc 24:35-48 - Tử Vì Đạo-Sinh Vì Đạo SUN-PS3B: Lc 24:35-48 - Tử Vì Đạo-Sinh Vì Đạo “Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy” (Lc 24:48). Trong một bài viết trên nhật báo Los Angeles Times, k...
SUN-PS3B: Lc 24:35-48 - Chia Sẻ Lời Chúa SUN-PS3B: Lc 24:35-48 - Chia Sẻ Lời Chúa Chúng ta có thể gồm tóm các bài Phụng vụ hôm nay vào trong hai chữ: BẺ BÁNH. Bẻ bánh là gì? Là cầm bánh bẻ ra và chia cho n...
SUN-PS2B: Ga 20:19-31 - Tìm Lại An Bình SUN-PS2B: Ga 20:19-31 - Tìm Lại An Bình “Hãy lãnh lấy Thánh Thần. Các ngươi tha tội cho ai, thì tội họ được tha; các ngươi cầm giữ tội ai, thì tội họ bị c...
SUN-PS2B: Ga 20:19-31 - Cộng Đoàn Sống Đức Tin SUN-PS2B: Ga 20:19-31 - Cộng Đoàn Sống Đức Tin Chúng ta nhận thấy trong Phúc Âm của Gioan, viết khi Giáo hội tiên khởi đã thành hình, có vài ám chỉ về các bí tích và đ...

on15small 

Poster2015small

mhcgtt 

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com