SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUN-TN30A: Mt 22:34-40 - Mến Chúa Yêu Người SUN-TN30A: Mt 22:34-40 - Mến Chúa Yêu Người Trong một dòng chiêm niệm nọ có vị tu sĩ già rất chuyên chăm cầu nguyện. Ước mong sâu xa của thầy là được thị kiến ch...
SUN-TN30A: Mt 22:34-40 - Chần Trời Đức Bác Ái SUN-TN30A: Mt 22:34-40 - Chần Trời Đức Bác Ái Xưa nay, Chúa Giêsu là một câu hỏi cho bao người. Chúa có phải là một nhân vật có thật hay chỉ là sản phẩm do trí óc loà...
SUN-TN29A: Mt 22:15-21 - Ác Ngầm SUN-TN29A: Mt 22:15-21 - Ác Ngầm Cổ Học Tinh Hoa có thuật lại câu chuyện xảy ra trong thời Chiến quốc bên Trung Hoa: Vua nước Nguỵ muốn cầu hoà với vua Kin...
SUN-TN29A: Mt 22:15-21 - Chính Trị Thế Trần SUN-TN29A: Mt 22:15-21 - Chính Trị Thế Trần Cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu với các địch thủ Do thái đã đến hồi gay cấn và sẽ đưa đến cuộc tử nạn. Để chốn...
SUN-TN28A: Mt 22:1-14 - Y Phục Lễ Cưới SUN-TN28A: Mt 22:1-14 - Y Phục Lễ Cưới Ngày xưa, mỗi khi tổ chức tiệc lớn, người Do thái có thói tục loan báo và mời trước các quan khách. Sau đó gia đình có ti...
SUN-TN28A: Mt 22:1-14 - Phòng Tiệc Nước Trời SUN-TN28A: Mt 22:1-14 - Phòng Tiệc Nước Trời Qua các bài đọc Chúa nhật hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta tham dự bữa tiệc của Nước Trời. Trong Thánh Kinh, nhiều bữa đư...
SUN-TN27A: Mt 21:33-43 - Thợ Làm Vườn Nho Sát Nhân SUN-TN27A: Mt 21:33-43 - Thợ Làm Vườn Nho Sát Nhân Hôm nay là lần thứ ba liên tiếp Lời Chúa trình bày hình ảnh vườn nho. Nơi đây mọi sự đã được sắp xếp xây dựng: có ...
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com