SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUN-PS2B: Ga 20:19-31 - Tìm Lại An Bình SUN-PS2B: Ga 20:19-31 - Tìm Lại An Bình “Hãy lãnh lấy Thánh Thần. Các ngươi tha tội cho ai, thì tội họ được tha; các ngươi cầm giữ tội ai, thì tội họ bị c...
SUN-PS2B: Ga 20:19-31 - Cộng Đoàn Sống Đức Tin SUN-PS2B: Ga 20:19-31 - Cộng Đoàn Sống Đức Tin Chúng ta nhận thấy trong Phúc Âm của Gioan, viết khi Giáo hội tiên khởi đã thành hình, có vài ám chỉ về các bí tích và đ...
Lễ Phục Sinh: Ga 20:1-9 - Đức Kitô Phục Sinh Lễ Phục Sinh: Ga 20:1-9 - Đức Kitô Phục Sinh Gần ba ngàn năm về trước, Đức Phật Thích Ca, khi nhìn vào cuộc sống con người, đã đưa ra một nhận xét như sau: đời là...
Lễ Phục Sinh: Ga 20:1-9 - Chúa Đã Phục Sinh Lễ Phục Sinh: Ga 20:1-9 - Chúa Đã Phục Sinh Thánh Marcô cho biết, sáng hôm nay, có ba chị em phụ nữ lầm lũi qua những phố vắng đi ra cửa Ephraim, khi mặt trời vừa ló r...
Lễ Lá: Mc 14:1-15.47 - Tình Yêu Mạnh Hơn Sự Chết Lễ Lá: Mc 14:1-15.47 - Tình Yêu Mạnh Hơn Sự Chết Tuần Thánh được bắt đầu bằng Chúa nhật Lễ Lá, kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu long trọng tiến vào Thành Giêrusalem, giữa ...
Lễ Lá: Mc 14:1-15.47 - Ơn Cứu Độ Cho Mọi Người Lễ Lá: Mc 14:1-15.47 - Ơn Cứu Độ Cho Mọi Người Đầu tuần thương khó và tử nạn, Giáo hội diễn lại cho chúng ta quang cảnh náo nhiệt tưng bừng khi Chúa Giêsu long trọng đi...
SUN-MC5B: Ga 12:20-33 - Lẽ Sống Chết SUN-MC5B: Ga 12:20-33 - Lẽ Sống Chết “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, ai ghét sự sống mình nơi thế gian này, thì sẽ giữ nó cho sự sống đời đời” (Ga 12:...
SUN-MC5B: Ga 12:20-33 - Mùa Gặt Tươi Tốt SUN-MC5B: Ga 12:20-33 - Mùa Gặt Tươi Tốt Với Phụng vụ hôm nay, Giáo hội đọc lại cho chúng ta những lời ca thán của tiên tri Giêremia, những lời não nuột thống thi...

on15small 

Poster2015small

mhcgtt 

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com