SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUN-TN22B: Mc 7:1-8a, 14-15, 21-23 - Thánh Linh Ngự Trị Tâm Hồn SUN-TN22B: Mc 7:1-8a, 14-15, 21-23 - Thánh Linh Ngự Trị Tâm Hồn “Dân này kính Ta ngoài môi ngoài miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bời vì nó dạy những giáo l...
SUN-TN22B: Mc 7:1-8a, 14-15, 21-23 - Thánh Linh Ngự Trị Tâm Hồn SUN-TN22B: Mc 7:1-8a, 14-15, 21-23 - Thánh Linh Ngự Trị Tâm Hồn Các bài Phụng vụ Chúa nhật hôm nay dạy chúng ta phương cách đón nhận Lời của Thiên Chúa. Muốn đón nhận lời hằng sống ...
SUN-TN21B: Ga 6:61-70 - Mẫu Gương Trung Thành SUN-TN21B: Ga 6:61-70 - Mẫu Gương Trung Thành “Bỏ Ngài con biết theo ai?”(Ga 6:68). Ngày 12 tháng 3 năm 2000, báo chí khắp nơi đưa tin Đức Hồng y Inhaxiô Cung Phần Mai, nguy...
SUN-TN21B: Ga 6:61-70 - Màu Nhiệm Bản Thể Chúa Giêsu SUN-TN21B: Ga 6:61-70 - Màu Nhiệm Bản Thể Chúa Giêsu Bài Cựu ước trích ở Sách Josuê hôm nay là một tường thuật đầy ý nghĩa quan trọng. Vào khoảng năm 1200 trước kỷ nguyên,...
SUN-TN20B: Ga 6:51-59 - Bánh Trường Sinh SUN-TN20B: Ga 6:51-59 - Bánh Trường Sinh “Bánh này là bánh bởi trời xuống: không phải như cha ông các ngươi đã ăn và đã chết; ai ăn bánh này sẽ sống đời đờ...
SUN-TN20B: Ga 6:51-59 - Cuộc Trao Đổi Tình Thương SUN-TN20B: Ga 6:51-59 - Cuộc Trao Đổi Tình Thương Bài Phúc Âm hôm nay thật là quan trọng. Qua bài giảng Bánh ban sự sống, Chúa dọn lòng và đưa dần dân chúng đến tột điểm...
SUN-TN19B: Ga 6:41-52 - Đường Dẫn Đến Phần Rỗi SUN-TN19B: Ga 6:41-52 - Đường Dẫn Đến Phần Rỗi Đời là bể khổ. Ai trong chúng ta lại không có những ngày mệt nhọc buồn rầu chán nản? Trước mặt như có một khoảng tr...
SUN-TN19B: Ga 6:41-52 - Giá Trị Của Mình Thánh Chúa SUN-TN19B: Ga 6:41-52 - Giá Trị Của Mình Thánh Chúa “Bánh Hằng sống bởi trời xuống, chính là Ta! Ai ăn bánh này, thì sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, ấy là th...
SUN-TN18B: Ga 6:24-35 - Của Ăn Cho Cuộc Sống Muôn Đời SUN-TN18B: Ga 6:24-35 - Của Ăn Cho Cuộc Sống Muôn Đời Sách Xuất hành là sự tích của dân tộc Chúa được cứu thoát khỏi ách nô lệ Ai cập và lưu hành trong 40 năm qua sa mạc đ...
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com