SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ: Mt 27:11-54 - Đau Khổ và Sự Sống CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ: Mt 27:11-54 - Đau Khổ và Sự Sống Sau bao nghiên cứu công phu trên động vật, các nhà sinh vật học cho biết: một con cá sấu có thể sống được 250 năm; con qu...
CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ: Mt 27:11-54 - Con Đường Thương Khó CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ: Mt 27:11-54 - Con Đường Thương Khó Phụng vụ hôm nay nói được là đã đọc lại cho chúng ta 3 bài “Thương Khó” của Chúa Giêsu: một bài của tiên tri Isaia, m...
SUN-MC5A: Ga 11:1-45 - Thiên Chúa, Nguồn Sống và Ánh Sáng SUN-MC5A: Ga 11:1-45 - Thiên Chúa, Nguồn Sống và Ánh Sáng “Điều đã thành sự nơi Ngài là sự Sống, và sự Sống là sự Sáng cho nhân loại” (Gn 1:3). Những lời dẫn nhập trên đây...
SUN-MC5A: Ga 11:1-45 - Tình Thương Mạnh Hơn Sự Chết SUN-MC5A: Ga 11:1-45 - Tình Thương Mạnh Hơn Sự Chết Câu chuyện Chúa Giêsu cho Lazarô sống lại là một tường thuật căn bản của Phúc Âm thánh Gioan. Chúa Giêsu được mô tả như...
SUN-MC4A: Ga 9:1-41 - Niềm Tin Dẫn lối Cuộc Đời SUN-MC4A: Ga 9:1-41 - Niềm Tin Dẫn lối Cuộc Đời   Khi phải đương đầu với nghịch cảnh, bất hạnh, khổ đau, không ít người đã kêu trách: “Thiên Chúa đâu rồi? Nế...
SUN-MC4A: Ga 9:1-41 - Một Đời Đêm Tối SUN-MC4A: Ga 9:1-41 - Một Đời Đêm Tối Ở Pháp có một Dòng tu đặt biệt. Một Dòng tu của người mù và chuyên lo giúp đỡ người mù. Dòng mang tên là Dòng Chị Em M...
SUN-MC3A: Ga 4:5-42 - Đức Giêsu Là Ai? SUN-MC3A: Ga 4:5-42 - Đức Giêsu Là Ai? Không ít các nhà chú giải Thánh Kinh có cùng nhận xét: Đức Giêsu đã đặt ra cho các môn đệ một câu hỏi vô cùng căn bản:...
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com