SUY NIỆM LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT PHỤC SINH: Ga 20:1-9 - Niềm Tin Khơi Nguồn Ơn Phúc CHÚA NHẬT PHỤC SINH: Ga 20:1-9 - Niềm Tin Khơi Nguồn Ơn Phúc Báo chí Việt nam từng đưa tin về tình trạng một số nghĩa trang tại Bình Thuận bị kẻ gian đào bới, và hài cốt của nhi...
CHÚA NHẬT PHỤC SINH: Ga 20:1-9 - Chúa Đã Sống Lại CHÚA NHẬT PHỤC SINH: Ga 20:1-9 - Chúa Đã Sống Lại Phúc Âm hôm nay kể rằng: Sáng hôm ấy, một buổi sáng như hôm nay, có ba người tất tả chạy ra mộ, bóng họ trải dài trên ...
CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ: Mt 27:11-54 - Đau Khổ và Sự Sống CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ: Mt 27:11-54 - Đau Khổ và Sự Sống Sau bao nghiên cứu công phu trên động vật, các nhà sinh vật học cho biết: một con cá sấu có thể sống được 250 năm; con qu...
CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ: Mt 27:11-54 - Con Đường Thương Khó CHÚA NHẬT THƯƠNG KHÓ: Mt 27:11-54 - Con Đường Thương Khó Phụng vụ hôm nay nói được là đã đọc lại cho chúng ta 3 bài “Thương Khó” của Chúa Giêsu: một bài của tiên tri Isaia, m...
SUN-MC5A: Ga 11:1-45 - Thiên Chúa, Nguồn Sống và Ánh Sáng SUN-MC5A: Ga 11:1-45 - Thiên Chúa, Nguồn Sống và Ánh Sáng “Điều đã thành sự nơi Ngài là sự Sống, và sự Sống là sự Sáng cho nhân loại” (Gn 1:3). Những lời dẫn nhập trên đây...
SUN-MC5A: Ga 11:1-45 - Tình Thương Mạnh Hơn Sự Chết SUN-MC5A: Ga 11:1-45 - Tình Thương Mạnh Hơn Sự Chết Câu chuyện Chúa Giêsu cho Lazarô sống lại là một tường thuật căn bản của Phúc Âm thánh Gioan. Chúa Giêsu được mô tả như...
SUN-MC4A: Ga 9:1-41 - Niềm Tin Dẫn lối Cuộc Đời SUN-MC4A: Ga 9:1-41 - Niềm Tin Dẫn lối Cuộc Đời   Khi phải đương đầu với nghịch cảnh, bất hạnh, khổ đau, không ít người đã kêu trách: “Thiên Chúa đâu rồi? Nế...
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com