SUY NIỆM LỜI CHÚA

SUN-TN33B: Mc 13:24-32 - Tận Thế SUN-TN33B: Mc 13:24-32 - Tận Thế “Về Ngày ấy hay giờ ấy, thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên trời, cả Con nữa, trừ phi là Cha” (Mc 13:32). Các...
SUN-TN33B: Mc 13:24-32 - Ngày Cùng Tận SUN-TN33B: Mc 13:24-32 - Ngày Cùng Tận Chúa nhật hôm nay là Chúa nhật áp chót trong niên lịch Phụng vụ và đề tài được đề cập đến là ngày cánh chung và nhữ...
SUN-TN32B: Mc 12:38-44 - Ngèo Tiền Nhưng Giàu Tình SUN-TN32B: Mc 12:38-44 - Ngèo Tiền Nhưng Giàu Tình Tại một phố nhỏ bên Châu Âu, vào một mùa đông nọ, sau khi nghe nhà trường thông báo sẽ lạc quyên tiền bạc và phẩm vậ...
SUN-TN32B: Mc 12:38-44 - Tấm Lòng Người Ngèo SUN-TN32B: Mc 12:38-44 - Tấm Lòng Người Ngèo Phụng vụ hôm nay đề cập đến hạng người mà dư luận thương hại hay coi thường là các bà góa. Họ là những người giữ...
Lẽ Các Thánh: Mt 5:1-12a - Tiên Kính Chúa, Hậu Ái Nhân Lẽ Các Thánh: Mt 5:1-12a - Tiên Kính Chúa, Hậu Ái Nhân Dân Do thái, qua Moisen, được Thiên Chúa trao cho 10 điều răn để tuân giữ, hầu được chúc phúc và tồn tại lâu dài (Tl 6:2-6...
Lễ Các Thánh: Mt 5:1-12a - Luật Bác Ái Lễ Các Thánh: Mt 5:1-12a - Luật Bác Ái Phúc Âm hôm nay nói đến việc mà luật sĩ Do thái đến hỏi thử Chúa. Là luật sĩ, tất nhiên ông muốn hỏi Chúa về luật. ...
SUN-TN30B: Mc 10:46-52 - Xin Mở Mắt Con SUN-TN30B: Mc 10:46-52 - Xin Mở Mắt Con “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Người mù đáp lại: “Lạy Thầy, xin cho tôi thấy được.”Đây là mẩu đối thoại ng...
SUN-TN30B: Mc 10:46-52 - Linh Mục Đời Đời SUN-TN30B: Mc 10:46-52 - Linh Mục Đời Đời Thành phố Giêrusalem bị Vua Babylone triệt hạ năm 587 trước kỷ nguyên. Dân chúng, lớp thì trốn được, lớp phải lưu đày sa...
SUN-TN29B: Mc 10:42-45 - Niềm Vui Của Lòng Vị Tha SUN-TN29B: Mc 10:42-45 - Niềm Vui Của Lòng Vị Tha “Ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy hầu hạ anh em, và ai muốn cầm đầu thì hãy làm tôi tớ mọi người” (Mc 10:43-44). ...

ChaHuon
Cáo Phó Cha Phêrô
Phan Phát Huồn, CSsR.

ongoi2016 

Poster2015small

mhcgtt 

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - 3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; tel: (713) 681-5144 dccthaingoai@gmail.com