Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Liệt Kê Tên Của 10 Quốc Gia Vi Phạm Nghiêm Trọng Quyền Tự Do Tôn Giáo

Vào Thứ 5 tuần trước, Bộ ngoại giao Hoa kỳ đã chính thức công bố danh sách các quốc gia được cho là vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách tệ hại nhất. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền khen ngợi hành động này, nhưng họ cho rằng: danh sách này chưa đầy đủ, Hoa kỳ cần phải bổ sung thêm một vài quốc gia khác nữa vào danh sách này. Danh sách 10 quốc gia cần được quan tâm đặc biệt (CPC) là: Myanmar, Trung quốc, Eritrea, Iran, Bắc hàn, Sudan, Saudi Arabia, Tajikistan, Turkmenistan, và Uzbekistan. Ngoài ra, Pakistan là nước được xếp vào quốc gia cần được ưu tiên và để ý đặc biệt hơn cả. Ủy ban quốc tế về tự do tôn giáo của Hoa kỳ (USCIRF) được thành lập năm 1998 để nghiên cứu về quyền tự do tôn giáo trên thế giới cho rằng: cần phải đưa các quốc gia như Nga, Việt nam, Syria, Nigeria, Cộng hòa Trung phi và Pakistan vào danh sách nà. Ông Daniel Mark, Chủ tịch của Ủy ban USCIRF cho rằng: Việt nam trước kia có tên trong danh sách, nhưng được lấy tên ra khỏi cách đây 10 năm, cho dù có sự chống đối của ủy ban. Dân biểu Ed Royce thuộc Đảng Cộng hòa của tiểu bang California nói rằng: Việt nam thường xuyên vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Vì thế, Hoa kỳ cần có trách nhiệm tố cáo những vi phạm này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com