Đtc Phanxicô Sửa Đổi Các Tiêu Chuẩn Liên Quan Đến Sự Từ Chức Của Các Đức Giám Mục

Tin Vatican: Hôm thứ Hai, ngày 12 tháng 2 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã chính thức điều chỉnh các chính sách của Giáo hội đối với các Đức Giám mục (ĐGM) và các quan chức của Tòa Thánh khi đã đến tuổi nghỉ hưu. Ngài cho rằng đây là một việc làm để các ĐGM học biết để chấp nhận những gì Chúa muốn, hơn là việc chấp nhận nghỉ hưu hoặc chấp nhận tiếp tục phục vụ Giáo hội. Bản điều chỉnh này được ban hành mang tựa đề là Motu Proprio, tạm dịch là: “Học để biết phương cách từ nhiệm”. ĐTC lưu ý rằng: “Dù là việc các ĐGM đệ đơn từ chức lên Tòa Thánh để xin nghỉ hưu khi đã đến tuổi 75 có được chấp nhận hay không, nhưng quan trọng hơn cả đòi hỏi một thái độ chấp nhận và tuân phục bên trong, phải biết vâng phục quyết định cuối cùng của Tòa Thánh. Đây chính là điều cần thiết nhất trong sứ mạng phục vụ Giáo Hội và đòi hỏi "một tinh thần luôn sẵn sàng". Do đó, ĐTC nói thêm rằng: "Thái độ nội tâm này là rất cần thiết, một mặt các ĐGM phải chuẩn bị nghỉ hưu vì lý do tuổi tác khi Tòa Thánh chấp nhận; tuy nhiên, mặt khác, nếu được Giáo Hội yêu cầu tiếp tục phục vụ thêm một thời gian nữa, dù ở tuổi bảy mươi lăm, các ĐGM cũng nên biết chấp nhận vâng theo.” ĐTC cũng khuyên những ĐGM sắp nghỉ hưu phải “cầu nguyện để biết mình nên làm gì sau khi nghỉ hưu, và hoạch định một chương trình cho đời sống tương lai.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com