Các Lãnh Tụ Tôn Giáo Tại Giêrusalem Phản Đối Luật Thuế Áp Dụng Đối Với Các Bất Động Sản Của Giáo Hội

Tin Giêrusalem, Do Thái: Hôm thứ Tư, ngày 14 tháng vừa qua, các Thượng Nghị Phụ và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã ký kết với nhau một thông cáo chung nhằm mục đích chống đối luật thuế do thành phố Giêrusalem áp đặt trên các bất động sản của Giáo Hội Công giáo và các tôn giáo khác nằm trong khu vực thuộc thẩm quyền của thành phố này. Các nhà lãnh tụ tôn giáo cho rằng luật thuế này đi ngược lại với những thỏa thuận mà Giáo Hội và giáo phái tôn giáo khác đã thỏa thuận với các cơ quan chính quyền có thẩm quyền của thành phố từ xưa đến nay trong suốt nhiều thế kỷ qua. Thông cáo cũng cho biết rằng chính quyền của thành phố Giêrusalem từ lâu nay đã đón nhận và tỏ lòng tri ân sự trợ giúp và cống hiến của các tổ chức Công Giáo Hội và các tôn giáo khác như: xây dựng trường học, bệnh viện, cũng như các viện dưỡng lão dành cho những người cao niên và những người kém may mắn. Vì vậy, việc đánh thuế trên các bất động sản của các tôn giáo sẽ ảnh hưởng không tốt đến nét đẹp linh thiêng của thành phố Giêrusalem.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com