Palestine Yêu Cầu Tòa Thánh Vatican Bảo Vệ Giêrusalem

Hôm 16 tháng 2 vừa qua, ông Ryadh al Maliki, Ngoại trưởng của nước Palestine, đã có buổi họp với Đức Hồng Y Pietro Parolin, Bộ Trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh Vatican và Đức Tổng Giám Mục Paul Richar Gallagher, Bộ Trưởng Ngoại vụ của Vatican. Trong buổi tiếp chuyện này, Ngoại trưởng Ryadh đã ngỏ lời yêu cầu Tòa Thánh Vatican hãy lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ tình hình hiện tại của Giêrusalem. Sau buổi họp, Ngoại trưởng Ryadh đã gặp gỡ các ký giả và phát biểu rằng mọi người cần phải hiểu rõ về tình trạng của Giêrusalem vì vấn đề này có ảnh hưởng đến mọi Kitô hữu. Ông nói rằng: “Chúng tôi mong muốn Tòa Thánh nên tổ chức một hội nghị để nói chuyện với các Kitô hữu tại vùng Trung Đông và giúp họ có tiếng nói mạnh mẽ hơn.” Cuộc gặp gỡ này đã đề cập và bàn thảo về quyết định của Tổng Thống Trump về việc công nhận Giêrusalem là thủ đô của nước Do thái và quyết định dời Tòa Đại sứ Hoa kỳ về Giêrusalem. Ông Ngoại Trưởng Ryadh nói rằng: “Quyết định của Tổng Thống Trump làm nguy hại đến những thương lượng về hòa bình giữa Do thái và Palestine bởi vì vấn đề về tình trạng của Giêrusalem không được bàn tới.” Theo nhận định của ông Ngoại trưởng Ryadh, trong buổi họp này, Tòa thánh đã bày tỏ sự quan tâm và hai bên đồng ý về tình hình hiện nay của Giêrusalem cần phải được tôn trọng và tương lai của Giêrusalem cần được thương lượng thay vì bị áp đặt.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com