Mùa Chay Chính Là Thời Điểm Để Thay Đổi Và Sám Hối

Tin Vatican: Trong buổi hướng dẫn các khách hành hương cầu nguyện Kinh Truyền Tin tại Công Trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật I Mùa Chay vừa qua, ĐTC Phanxicô đã nhắn nhủ tất cả các cử tọa rằng: “Mùa Chay chính là thời điểm thuận lợi để chúng ta có thể đối diện với những cám dỗ và mở lòng mình ra để cho phép Tin Mừng của Chúa Giêsu “đổi mới” chúng ta. Suy niệm về đoạn Phúc Âm của Thánh Sử Marcô kể về việc Chúa Giêsu đã bị quỉ Satan cám dỗ liên tục trong vòng 40 ngày khi Ngài vào sa mạc để cầu nguyện, ĐTC cho rằng: Mặc dủ Chúa Giêsu không cần phải sửa đổi và cải hóa chính mình, nhưng Ngài đã vâng phục thánh ý của Chúa Cha để đi vào sa mạc bởi vì mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã trải qua những cám dỗ; để từ đó, Ngài mong muốn ban ân sủng cho chúng ta để vượt qua những cám dỗ. Vì thế, Mùa Chay là thời điểm thuận tiện nhất để chúng ta tập luyện đời sống tâm linh và bước vào một cuộc chiến nội tâm mà Thiên Chúa muốn mời gọi mỗi chúng ta hãy đối diện với sự dữ bằng lời cầu nguyện, để có thể vượt thắng những thử thách và hoàn toàn cậy dựa vào sự trợ giúp của Thiên Chúa”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com