Người Trẻ Hoa Kỳ Có Xu Hướng Không Muốn Kết Hôn

Tin Richmond, Hoa Kỳ: Theo một cuộc nghiên cứu gần đây nhất cho biết đại đa số những người trẻ tuổi Hoa Kỳ hiện nay có xu hướng không muốn kết hôn. Trong khi đó, tỷ lệ hôn nhân của những người ở độ tuổi trung niên ở Hoa Kỳ lại tăng lên ở mức độ càng ngày càng cao hơn trong suốt 50 năm qua, Cuộc nghiên cứu này đã được Viện Nghiên Cứu Gia Đình thực hiện cho thấy: hiện nay có 48,6% người Hoa Kỳ ở lứa tuổi từ 18 đến 64 lập gia đình, một tỷ lệ thấp nhất từ trước đến nay. Bản nghiên cứu cũng cho biết: “Sư tăng giảm nhất thời của tỷ lệ hôn nhân và ly dị có liên quan mật thiết với sự thăng trầm của nền kinh tế và một số yếu tố khác. Trong tương lai, khi thế hệ cao niên qua đời, hy vọng rằng tỷ lệ hôn nhân theo ước tính sẽ không còn dao động ở mức tăng hoặc giảm bất thường nữa, nhưng sẽ ổn định hơn”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com