Đức Thánh Cha Nói: “Tôi Muốn Các Bạn Trẻ Giữ Vai Trò Trọng Yếu Trong Thượng Hội Nghị Các Giám Mục”

Tin Vatican: Mặc dù đứng dưới cơn mưa tầm tã, nhưng theo thông lệ, ĐTC Phanxicô đã hướng dẫn các khách hành hương cầu nguyện Kinh Truyền Tin tại Công Trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật, ngày 18 tháng 2 vừa qua. ĐTC đã kêu gọi các bạn trẻ trên khắp thế giới hãy tham dự vào giai đoạn chuẩn bị Hội Nghị Thượng Hội Đồng các Giám Mục về Giới Trẻ với chủ đề: “Tuổi trẻ, Đức Tin và Định Hướng Ơn Gọi” sẽ được bắt đầu vào tháng 10 tới đây. Tuy nhiên trong giai đoạn chuẩn bị trước khi Thượng Hội Đồng được nhóm họp, vào tháng 3 sắp tới đây, hơn 300 người trẻ tuổi từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ được mời đến Rôma để tham dự một buổi họp “Tiền Thượng Hội Nghị các Giám Mục.” ĐTC phát biểu rằng: “Tôi rất mong muốn tất cả các bạn trẻ khắp nơi hãy giữ vai trò trọng yếu trong công cuộc chuẩn bị Thượng Hội Nghị, bằng cách đóng góp ý kiến qua việc gia nhập tài khoản “Facebook” trên mạng lưới truyền thông xã hội”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com