Chính Quyền Inđônêxia Phối Hợp Với Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Soạn Thảo Những Hướng Dẫn Cho Việc Bầu Cử

Tin Jakarta, Inđônêxia: Để tránh những cuộc đụng độ đẫm máu giữa các giáo phái trong nước trước các cuộc bầu cử ở địa phương, những nhà hữu trách đảm nhiệm về vấn đề Bầu Cử của nước Inđônêxia đã phối hợp với các tôn giáo và giáo phái trong nước để soạn thảo một tập sách nhằm hướng dẫn cho các cử tri biết những điều luật và tiêu chuẩn khi đi bầu. Theo thông tin cho biết, vào ngày 27 tháng 6 sắp tới đây, ở 171 địa phương trong nước Inđônêxia sẽ diễn ra những cuộc bầu cử để chọn 17 Thống Đốc, 39 Thị Trưởng, và 115 Quận Trưởng. Các chiến dịch tranh cử đã chính thức bắt đầu từ hôm thứ Năm, ngày 15 tháng 2 vừa qua. Một viên chức của Ủy Ban Giám Sát Bầu Cử cho biết Ủy Ban đã mời các nhà lãnh đạo tôn giáo đến để cùng nhau soạn thảo một bảng hướng dẫn về các quy định cũng như tiêu chuẩn trong việc bầu cử dành cho các giáo phái tôn giáo khác nhau. Mục đích của việc này là để tránh những cuộc đụng độ xảy ra giữa các tôn giáo trong các cuộc bầu cử này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com