Các Đức Giám Mục Pháp Khuyến Khích Người Công Giáo Trong Nước Tham Dự Vào Cuộc Thảo Luận Về Cải Cách Luân Lý Trong Sinh Học

Tin Rennes, Pháp: Các Đức Giám mục Pháp đã kêu gọi người Công giáo trong nước hãy tham gia tích cực vào các cuộc tranh luận công khai do Chính phủ tài trợ về những cải cách những vấn đề luân lý trong sinh học sẽ diễn ra vào cuối năm nay.Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc gia (CCNE) đã đưa ra một loạt các cuộc họp giữa các chuyên gia và người dân nhằm giúp cho mọi người biết về các vấn đề sẽ tranh luận và lắng nghe những quan điểm của họ. Trong số những vấn đề sẽ tranh luận lần này có thể sẽ hợp pháp hoá vấn đềhỗ trợ y tế việc trợ tử và việc sinh sản dành cho những phụ nữ độc thân và những cặp vợ chồng đồng tính nữ để được làm mẹ. Giáo hội Công giáo đã lên tiếng phản đối những cải cách trái với những giáo huấn về luân lý của Giáo Hội. Trong một lá thư do Đức Tổng Giám Mục Georges Pontier, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp, đã ký cùng với chín vị Giám Mục khác đã đặt ra câu hỏi cho những người ủng hộ những cải cách này suy nghĩ: “Chúng ta mong muốn thế giới này sẽ trở nên như thế nào trong tương lai?" Đồng thời, lá thư này cũng khẳng định lại quan điểm của Giáo Hội: "Hãy tôn trọng nhân phẩm và phẩm giá của con người hiện nay đang bị đe dọa."

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com