Các Cuộc Thăm Dò Gần Đây Cho Thấy Tỉ Lệ Người Phò Sự Sống Ở Ái Nhĩ Lan Đang Gia Tăng

Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan: Trong khi nước Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan đang chuẩn bị một cuộc trưng cầu dân ý để có thể giải phóng quốc gia thoát khỏi “luật phá thai”, một cuộc thăm dò khác cũng cho thấy những người Phò Sự Sống càng ngày càng gia tăng, và những người ủng hộ phá thai càng ngày càng ít đi. Theo bản báo cáo của Báo Sunday Times liên quan đến cuộc thăm dò “Cách Hành Xử và Thái Độ” cho thấy 51% người ủng hộ phá thai đối với những thai nhai sau 3 tháng tuổi đã giảm xuống chỉ còn 43%; trong khi đó, nhóm người ủng hộ việc cải tổ Luật Lệ Phá Thai hiện tại đã gia tăng từ 27% lên 35%. Một phát ngôn viên của Phong Trào Phò Sự Sống tại Ái Nhĩ Lan cho biết: “Những số liệu đáng khả quan này chính là kết quả của những chiến dịch chống phá thai của chúng tôi.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com