Các Trường Đại Học Hồng Kông Đàn Áp Về Quyền Tự Do Ngôn Luận

Tin Hồng Kông: Theo một báo cáo gần đây nhất của Cơ quan giám sát nhân quyền Hồng Kông Watch, các trường đại học ở Hồng Kông đang tiếp tục trấn áp về quyền tự do ngôn luậnbởi vì các trường đại học không khuyến khích những lời chỉ trích đối với Trung Quốc, xu hướng này đã làm các nhà hoạt động nhân quyền đang lo lắng. Các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng việc tự kiểm duyệt không có lý do đã ngăn trở và hạn chế các học giả và sinh viên lên tiếng bảo vệ độc lập. Một bản phúc trình mang tựa đề: “Quyền Tự Do Giảng Dạy tại Hồng Kông”, đã nhấn mạnh đến những nỗ lực của các trường Đại học bán công nhằm loại bỏ hoặc gây sức ép lên các học giả gây tranh cãi và đe dọa các sinh viên về quyền tự do ngôn luận, đặc biệt là các bình luận về đất nước Trung Quốc.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com