Phiên Họp Đầu Năm Của Giáo Triều Rôma

Tin Vatican: Vào thứ Hai, ngày 26 tháng 2 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã có buổi họp thường kỳ lần thứ 23 với các Đức Hồng Y trong ban Cố Vấn Đoàn của ngài. Đây là phiên nhóm đầu tiên của phái đoàn trong năm 2018. Hiện nay, Cố Vấn Đoàn của ĐTC bao gồm 9 Đức Hồng Y do chính đích thân ĐTC chọn lựa cách nay hơn 4 năm. Các Đức Hồng Y này có nhiệm vụ trợ giúp ĐTC trong những công việc liên quan đến vấn đề “quản trị Giáo Hội Hoàn Vũ, cũng như xem xét và nghiên cứu những vấn đề cần thiết để điều chỉnh và cải tổ những tông huấn có liên quan đến Giáo Triều Rôma”. Thư Ký của Cố Vấn Đoàn là ĐHY người Ý Marcello Semeraro cho biết: “Có thể nói rằng trong phiên họp này, chúng tôi sẽ thảo luận về những điều khoản đã được ghi trong lịch trình, để làm rõ ràng hơn những vấn đề có liên quan đến việc cải cách Giáo Triều Rôma đang trong giai đoạn cuối cùng. Cũng trong phiên họp này, chúng tôi cũng sẽ kiểm điểm và xem xét lại những vấn đề đã được những hội nghị trước thông qua.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com