Chúa Giêsu Luôn Luôn Chuẩn Bị Cho Chúng Ta Biết Sẵn Sàng Đối Diện Với Ngày Phán Xét Chung

Tin Vatican: Trong bài giảng của Thánh Lễ Chúa Nhật, ngày 25 tháng 2 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã khẳng định rằng: “Chúa Giêsu không bao giờ để các môn đệ của mình phải cô đơn, nhưng lúc nào Ngài cũng chuẩn bị để họ đối diện với cuộc phán xét mà ai cũng phải trải qua. Cũng như trong biến cố Biến hình được thuật lại trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mạc khải cho các môn đệ thân tín và gần gũi nhất của Ngài là Thánh Phêrô, Gioan, và Giacôbêbiết trước về cuộc khổ nạn và cái chết của mình. Qua biến cố biến hình, Chúa Giêsu đã cho chúng tabiết trước dung nhan hiển vinh, chói lọi, vinh quang, và toàn thắng của Ngài,cũng như của mỗi chúng ta trên Thiên Đàng sau khi được sống lại với Ngài.” Đồng thời, Chúa Giêsu đã tiên báo trước về việc Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập giá và sẽ sống lại vinh quang, bởi vì các môn đệ của Ngài chưa bao giờ nghĩ rằng Ngài sẽ chết một cách nhục nhã như một người tử tội. Ngài cũng muốn nhắn nhủ và răn dạy các môn đệ của Ngài rằng: “Chính trong mầu nhiệm thập giá, mỗi chúng sẽ được hiệp thông và chia sẻ chiến thắng của Ngài.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com