Đức Thánh Cha Nói: “Không Có Một Đe Dọa Nào Trong Tòa Giải Tội, Chỉ Có Sự Tha Thứ Mà Thôi”

Tin Vatican: Trong Thánh Lễ vào sáng thứ Ba, ngày 27 tháng 2 vừa qua, tại Nguyện Đường Nhà Trọ Mát-tha, ĐTC Phanxicô đã giảng rằng:“Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt trong việc kêu gọi và chờ đợi chúng ta hoán cải và thay đổi lối sống để trở thành một con người tốt lành hơn. Thiên Chúa làm điều đó với tất cả lòng nhân từ và kiên nhẫn của một người Cha. Vì thế, các linh mục khi ngồi Tòa Giải Tội hãy đối xử nhân từ và thể hiện lòng thương xót với các tội nhân. Mùa Chay chính là thời điểm thích hợp nhất để các Kitô hữu hoán cải và thay đổi chính mình để càng ngày càng gần gũi với Thiên Chúa hơn.”Suy niệm về bài đọc thứ nhất trích sách Isaiah, ĐTC khuyên dạy chúng ta rằng: “Tiên tri Isaiah đã dạy chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa là Đấng không bao giờ làm chúng ta sợ hãi hay đe dọa sẽ phạt chúng ta, nhưng ngược lại Ngài mời gọi chúng ta hãy hoán cải, và Ngài luôn luôn chào đón mỗi người chúng ta nơi tòa giải tội với lòng thương xót bao la và lòng nhân từ vô biên.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com