Những Người Công Giáo Hồng Kông Phê Bình Bản Thỏa Thuận Có Thể Xảy Ra Giữa Trung Quốc Và Vatican

Các thành viên của Cộng đồng Công giáo của Hồng Kông đang lo lắng về một thỏa thuận có thể xảy ra giữa Giáo hội Công giáo và các nhà lãnh đạo Trung Quốc.Nhiều người Công giáo cảm thấy không hài lòng về những nỗ lực gần đây của Tòa Thánh Vatican trong việc thiết lập mối liên hệ với Chính phủ Trung Quốc. Trong gần 70 năm kể từ ngày thành lập, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ có mối liên hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican bởi vì Chính phủ không chấp nhận truyền thống bổ nhiệm các Đức Giám Mục của Tòa Thánh Vatican. Chính phủ Trung Quốc cho rằng việc bổ nhiệm này như một sự can thiệp vào tình hình của đất nước họ. Người Công giáo Trung Quốc đã được phép tham gia các dịch vụ tôn giáo dưới sự quản lý của một tổ chức do Chính phủ cai quản gọi là “Hiệp hội Công giáo yêu nước.” Để dễ dàng cai quản và kiểm soát Hiệp hội này, Chính phủ Trung Quốc đã tự ý tấn phong các Đức Giám Mục. Trong số các Đức Giám Mục này, Tòa Thánh Vatican cũng đã âm thầm công nhận một số Đức Giám Mục đạt tiêu chuẩn tấn phong của Giáo Hội Công Giáo.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com