“Bàn Thánh Kitô Hữu Đầu Tiên” Chính Là Thánh Giá

Tin Vatican: Hôm thứ Tư, ngày 28 tháng 2 vừa qua, trong buổi giảng Giáo Lý hàng tuần cho các khách hành hương, ĐTC tiếp tục bài giảng Giáo lý về Phụng vụ trong Thánh lễ.” ĐTC đã chia sẻ rằng: “Khi dâng Thánh Lễ chúng ta đặt trọng tâm vào Bàn Thánh để tưởng nhớ Mầu nhệm Vượt Qua của Chúa Giêsu, và đồng thời, ngài cũng để nhắc nhở chúng tarằng: “Thánh Giá là ‘Bàn Thánh Kitô giáo đầu tiên’ bởi vì Thánh giá chính là nơi Chúa Giêsu đã hiến dâng thân xác của Ngài để cứu chuộc nhân loại.” ĐTC nói: “Khi chúng ta đến gần Bàn Thánh trong Thánh Lễ, chúng ta hãy nâng tâm hồn lên và liên tưởng đến Mầu nhiệm Thập Giá, nơi hiến tế đầu tiên đã được cử hành. Vì thế, người Công Giáo chúng ta được khuyến khích hãy chiêm niệm về Mầu nhiệm Thập Giá mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ”. Trong Thánh lễ, vị linh mục Chủ tế đã đại diện Chúa Kitô, tiếp tục tái diễn Mầu nhiệm Thập giá và Thánh Thể mà chính Chúa Giêsu đã làm và đã trao phó lại cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly: “Người cầm lấy bánh và chén rượu, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, am uống vì đây là Mình Thầy…. đây là chén Máu Thầy. Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com