Cố Vấn Đoàn Hồng Y Cho Biết: “Giảm Bớt Chi Tiêu Sẽ Giúp Giải Quyết Các Trường Hợp Lạm Dụng Tình Dục Được Nhanh Chóng Hơn”

Tin Vatican: Trong phiên họp gần đây nhất, các Đức Hồng Y trong Ban Cố Vấn Đoàn đặc biệt của ĐTC Phanxicô đã thảo luận về một số các vấn đề then chốt trong việc cải tổ Giáo Triều Rôma; đồng thời cũng khuyến khích Tòa Thánh nên giảm bớt các chi tiêu trong nội bộ của Tòa Thánh Vatican để có thể hỗ trợ việc giải quyết các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em do các Giáo Sĩ gây ra được nhanh chóng và hữu hiệu hơn. Tất cả các ĐHY trong Ban Cố Vấn Đoàn đều hiện diện đông đủ, ngoại trừ ĐHY George Pell đang phải lưu lại Úc để giải bày một số các vấn đề liên quan đến việc lạm dụng tình dục trẻ em của các giáo sĩ trong quá khứ; và ĐHY Laurent Pasinya của Cộng Hòa Dân Chủ Congo đã đến trễ vì vấn đề thời tiết. Như thường lệ, ĐTC Phanxicô cũng đã có mặt trong tất cả các phiên họp của Ban Cố Vấn Đoàn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com