Nhà Thờ Mộ Thánh ỞGiêrusalem Đã Mở Cửa Trở Lại

Tin Giêrusalem, Do Thái: Sau khi chính quyền của Thành Phố Giêrusalem thu hồi lệnh đánh thuế vào các tài sản của Giáo Hội Công Giáo trên lãnh thổ Do Thái, các nhà lãnh đạo Công Giáo, Chính Thống Giáo Hy Lạp, và Giáo Hội Armenia đã đồng ý mở cửa Nhà Thờ Mộ Thánh trở lại và hoạt động bình thường như trước đây. Vào vài ngày trước đó, các nhà lãnh đạo Kitô Giáo đã hội ý cùng Linh mục Chánh xứ, thuộc Dòng Phanxicô, hiện đang cai quản Giáo Xứ Nhà Thờ Mộ Thánhđể đưa ra quyết định đóng cửa Nhà Thờ này vô thời hạn kể từ Chúa Nhật, ngày 25 tháng 2 vừa qua, để phản đối việc quan chức của Thành phố Giêrusalem quyết định chính sách kỳ thị Kitô Giáo bằng cách đánh thuế trên những bất động sản thuộcsở hữu của Giáo Hội Công Giáo như: trường học, bệnh viện, và trung tâm từ thiện, cũng như các cơ sở bác ái ở Thánh Địa. Tuy nhiên,nhờ sự can thiệp kịp thời của Thủ Tướng Do Thái, nên Thành Phố Giêrusalem đã thu hồi lại luật thuế này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com