Á THÁNH KASPAR STANGGASSINGER

Tu Sĩ Linh Mục (1871-1899)
Phong Á Thánh: 24 Tháng 4, 1988
do Đức Gioan Phaolô II
Lễ nhớ: 26 Tháng Chín

Vị Chơn Phước mệnh danh là “Cha Gaspard tốt lành” cả một đời hiến thân cho giới trẻ. Sinh ngày 12.1.1871 tại Berchtesgarden xứ Bavière.

Lúc lên 25 tuổi, sau một cuộc hành hương viếng đền thờ do các Cha Dòng Chúa Cứu Thế quản nhiệm, Gaspard đã xin gia nhập Dòng năm 1892. Chịu chức linh mục năm 1895, Cha đã chuẩn bị làm thừa sai truyền giáo. Nhưng mộng thừa sai đã không thành, cả một đời hướng về ngành giáo dục giới trẻ, hết làm giáo sư lại làm giám học, hết lo cho lớp trẻ lại lo cho lớp già.

Nhà để tử ở Gars được xây dựng năm 1894 và Cha Gaspard trở nên giáo sư 28 giờ một tuần … cho đến chết ngày 26-9-1899. Một ngày sau, bức thư bổ nhiệm Giám Đốc Đệ Tử Viện Gars mới đến từ Lamã.

“Cha Gaspard tốt lành” được Đức Gioan Phaolô II tôn phong Chơn Phước. Cả một cuộc đời hy sinh cho giới trẻ, trong sự vâng lời tùng phục vì yêu mến. “Tôi không muốn đặt câu hỏi xem Bề trên có thiện cảm hay không đối với tôi. Tôi chỉ muốn vâng lời, vì tôi vào Dòng chỉ vì yêu mến Chúa.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com