Á THÁNH GENNARO MARIA SARNELLI

Tu Sĩ Linh Mục (1702-1744)
Phong Á Thánh: 12 Tháng 5, 1996
do Đức Gioan Phaolô II
Lễ nhớ: 30 Tháng Sáu

Sinh hạ tại Naples như Anphongsô ngày 12 thánh 9 năm 1702, Sarnelli đang theo học để chuẩn bị làm Linh mục tại trường gọi là Học Viện Trung Hoa, mốt thứ Chủng viện truyền giáo. Tại đây, Sarnelli được gặp gỡ và kết thân với Thánh Anphongsô. Năm 1733, một năm sau khi Anphongsô lập Dòng Chúa Cứu Thế, Sarnelli chịu chức Linh mục và đến cộng tác vào các tuần Đại Phúc đầu tiên của Dòng. Trong mục vụ tông đồ người chuyên lo cho giới trẻ, cách riêng những trẻ làm nghề khuân vác rất đông đúc tại Naples. Người viết cuốn: “Thế Giới được đổi mới nhờ việc giáo dục giới trẻ.”

Người rất có lòng bác ái thương giúp người nghèo khó, đau ốm trong bệnh viện, nhất là người nhiệt thành chống lại các tệ đoan xã hội đang lan tràn trong thủ đô Naples, như nạn đĩ điếm. Người cho ra một tập sách khích báng và châm biếm mang tựa đề : Lý do Công giáo và Chính trị để chống lại nạn phóng đãng. Cuốn sách năm, 1736, rất sôi nổi và bị chống báng kịch liệt. Người lại cho ra một tập sách khác đề nghị phương thức thực hành như nhốt gái làng chơi, tìm cách sinh sống cho phụ nữ hòan lương, nâng đỡ thiếu nữ đang gặp khó khăn. Người thành công vì Nhà Vua ra lệnh trục xuất gái điếm khỏi Naples và lập nhiều nhà từ thiện. Nhưng để đạt đến kết quả ấy, Người phải chịu bao nhiêu đau khổ, khó nhọc và tư thù, thể xác cũng yếu nhược dần.

Tuy vậy, Người vẫn làm hai việc lớn lao giúp ích cho các linh hồn. Một là Người tổ chức và cổ võ việc suy ngắm chung trong nhà thờ. Để hướng dẫn, Người viết cuốn: “Thế giới nên Thánh”, để chỉ dẫn phương cách, và việc đạo đức ấy lan tràn trong các gia đình, các giáo xứ năm 1742. Thánh Anphongsô đã ca ngợi cha Sarnelli trong việc ấy. Hai là Người còn viết rất nhiều sách đạo đức, về nhiều vấn đề. Tất cả 10 cuốn.

Người qua đời tại Naples ngày 30 tháng 6 năm 1744 lúc lên 42 tuổi. Lời cầu nguyện cuối đời của Người tóm lại cả cuộc sống vắn vỏi: “Lạy Chúa, Chúa biết: mọi việc con suy tưởng, hành động đều để làm sáng danh Chúa.”

Thánh Anphongsô cho rằng Nhà Dòng thêm một người bầu cử trên trời, người viết và để lại một tiểu sử của Sarnelli.

Năm 1874, Đức Piô IX nhận bản điều tra, năm 1906, Đức Piô X nhìn nhận các nhân đức anh hùng và ngày 12-5-1996, Đức Gioan Phaolô tôn phong Chơn Phước.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com