ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI GIỚI TRẺ Ở VÙNG BIỂN CARAIBE HÃY NHÌN VẾ QUÁ KHỨ ĐỂ KIẾN THIẾT TƯƠNG LAI CỦA HỌ

Tin Vatican:Đảo quốc Martinique, đã từng là thuộc địa của Pháp, lần đầu tiên tổ chức Ngày Giới Trẻ Ở Vùng Biển Caraibe, kéo dài từ ngày 10 cho đến ngày 22 tháng 7 năm nay. Đây là lần thứ 6, Ngày Giới Trẻ Ở Vùng Biển Caraibe được tổ chức. Những người trẻ đến từ Cộng Hòa Dominica, Guyane, hay Martinique, đã hội ngộ cùng nhau để gặp gỡ, giao lưu, và chia sẻ với chủ đề: “Chúng ta hãy cùng nhau làm thay đổi gia đình ở vùng biển Caraibe”, một chủ để đã được ĐTC Phanxicô nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các thông điệp của ngài, và cảnh báo những người trẻ tuổi hãy chống lại “sự lão hóa quá sớm”, và sự “nhàn cư” nhàm chán, hai khuynh hướng thường làm “cùn mòn” sức mạnh của người trẻ tuổi, để họ không còn có sự hăng hái và năng lực để hoạt động, để thay đổi, để phát triển; đó là di sản của những bậc tiền nhân của họ, bởi vì chúng ta không thể hành động trong hiện tại, hay hướng về tương lai, nếu trước hết không chịu xét lại qua khứ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com