TOÀ THÁNH HY VỌNG HIỆP ƯỚC DI DÂN CỦA LIÊN HIỆP QUỐC SẼ BẢO VỆ PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

Tin New York, Hoa Kỳ: Đức TGM Bernardito Auza, Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Tổ chức Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York, đã bày tỏ niềm hy vọng liên quan đến Hiệp Ước mới của LHQ về vấn đề Di Dân trên toàn cầu, trong đó nhấn mạnh đến cam kết sẽ bảo vệ phẩm giá cho tất cả những người di dân. Đức TGM Bernardito Auza đã chính thức tuyên bố quyết định này vào ngày 13 tháng 7 vừa qua trong phiên họp kết thúc cuộc thảo luận giữa chính phủ của các quốc gia trên thế giới về vấn đề di dân. Đây chính là kết quả của gần 2 năm bàn thảo và tranh cãi. Ngài phát biểu rằng: “Hiệp ước này được xem như khuôn khổ toàn diện và thỏa thuận đầu tiên được dùng như điểm tham chiếu quốc tế về việc thực hành và hợp tác trong quá trình quản lý vấn đề di dân trên khắp thế giới, không chỉ dành riêng cho chính phủ, nhưng mở rộng cho cả các tổ chức phi chính phủ,và bao gồm cả các các tổ chức tôn giáo. Tất cả những tổ chức này quả thực rất quan trọng trong việc đóng góp những ‘cánh tay’ và ‘bàn chân’ hữu ích để giúp đỡ người di dân trong lúc họ gặp khó khăn.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com