VIỆC ĐẢO NGƯỢC PHÁN QUYẾT CHÍNH THỨC HÓA PHÁ THAI CỦA TỐI CAO PHÁP VIỆN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐIỀU DỄ LÀM!

Tin New York, Hoa Kỳ:Giám Đốc Chính Sách Công Cộng của Tổng Giáo Phận New York cho biết: “Việc đảo ngược phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về vấn nạn hợp thức hóa phá thai không phải là một quyết định đơn giản hay dễ làm. Nếu điều này có thể thực hiện được chăng nữa, chúng ta cũng không nên nghĩ rằng quyết định này nhắm đến mục tiêu tối hậu là Phò Sự Sống.” Trong một bài báo được đăng tải trên mạng lưới xã hội, trước khi Tổng Thống Donald Trump chọn Thẩm Phán Brett Kavanaugh để thay thế Thẩm Phán Anthony Kennedy về hưu, ông Mechmann cảnh báo về những thủ tục nhậm chức của bất kỳ người nào được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong chính phủ thường sẽ xảy ra “cuộc đấu khẩu rất gay gắt và căng thẳng, đôi khi có những lời tuyên bố chống tôn giáo rất nặng nề nữa, đặc biệt trong tình hình xã hội hiện nay đang có xu hướng trở thành tục hóa, và đạo đức luân lý trở nên tương đối. Do đó, các phán quyết của Tối Cao Pháp Viện có thể không đặt nặng về vấn đề luân lý của các tôn giáo, và không dựa trên những hướng dẫn của luật lệ để đi đến một quyết định công minh”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com