HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ CHUẨN NHẬN DỰ ÁN TÀI TRỢ CHO CHÂU PHI VÀ ĐÔNG ÂU

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ:Các Ủy Ban của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã chấp thuận một dự án để tài trợ hơn 6 triệu Mỹ Kim cho các dự án mục vụ cho các quốc gia tại Châu Phi và Đông Âu. Số tiền tài trợ này nhằm đóng góp và chung sức với nhiều Hội Đồng Giám Mục khác và các tổ chức Công Giáo ở địa phương để hỗ trợ những quốc gia này trong việc đáp ứng một số nhu cầu mục vụ đặc biệt của các cộng đồng. ĐHY Joseph Tobin, TGM Địa phận Newark, cho biết: “Qua việc giúp đỡ này, Người Công giáo Hoa Kỳ đã bày tỏ và thể hiện được tình liên đới với các anh chị em của chúng ta tại các quốc gia ở Châu Phi, và tuyên dương lòng can đảm của họ trong việc dấn thân cho hòa bình, công lý, và gieo rắc niềm hy vọng Kitô Giáo khắp Châu Phi.” Đặc biệt hơn cả là việc thành lập cơ quan “Bảo Vệ Trẻ Em” tại các Giáo Xứ, vì thế họ cần phải đào tạo các chuyên viên trong lĩnh vực này để việc mục vụ đạt kết quả tốt đẹp hơn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com