TỔ CHỨC KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ĐƯỢC YÊU CẦU TRÌNH CHỨNG CỚ LÀ MÌNH KHÔNG CÓ BÁN THAI BÀO ĐỂ SINH LỢI.

Tin Oakland, Hoa Kỳ:Vừa qua, ông David Daleiden, một ký giả báo chí về chương trình Phò Sự Sống, đã phổ biến các đoạn phim video ghi hình về việc Tổ Chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình đã thu nhặt tế bào của các bào thai, là nạn nhân của các ca phá thai. Trước sự thật này, các luật sư của ông David Daleiden đã yêu cầu Kế Hoạch Hóa Gia Đình này chứng minh rằng họ không thu nhặt các tế bào của thai bào với mục đích buôn bán sinh lợi. Ông David Daleiden hiện tại đang giữ chức vụ trưởng dự án của tổ chức Phò Sự Sống “Center for Medical Progress”, nơi đã phổ biến một số video gồm các cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo cao cấp của Tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình vào năm 2015. Nội dung của các video này cho thấy những chi nhánh của Tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình đã buôn bán một cách bất hợp pháp các thai bào bị hủy hoại trong các ca phá thai. Tuy nhiên, hôm 19 tháng 7 vừa qua, một Tòa Án tại Oakland, California đã cho rằng các video được thu hình một cách bất hợp pháp, nên các luật sư của ông Daleiden thỉnh cầu Tòa Án hãy đòi buộc và yêu cầu Tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình trình bày những bằng chứng cụ thể để chứng minh rằng họ không bán các bào thai bào để sinh lợi.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com