TẠI SAO CÁC LINH MỤC BA LAN THỰC HIỆN MỘT CHUYẾN HÀNH HƯƠNG “TIẾP SỨC” TRONG MÙA HÈ NĂM NAY?

Tin Czestochowa, Ba Lan:Tổng Giáo Phận (TGP) Czestochowa hiện tại có khoảng 900 linh mục và gần 100 chủng sinh. Tuy nhiên, giáo dân trong TGP vẫn tiếp tục cầu nguyện liên lỉ để Thiên Chúa ban cho Giáo phận có thêm nhiều ơn gọi linh mục hơn nữa. Vào mùa Hè năm nay, các linh mục trong TGP sẽ thực hiện chiến dịch “mang lời cầu nguyện xuống đường phố”. Một linh mục cho biết: “Lời cầu nguyện bằng trái tim và những bước chân của các giáo sĩ cầu cho Ơn Gọi linh mục sẽ được thể hiện qua một ‘chuỗi hành hương’, một hình thức ‘hành hương tiếp sức’ đến các Giáo xứ của TGP, đã bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 vừa qua, và sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 8 sắp tới. Mỗi ngày của một ‘chuỗi hành hương’, các giáo sĩ sẽ đi từ Giáo xứ này đến Giáo Xứ khác, trong khi di chuyển, đoàn hành hương này sẽ cầu nguyện và đọc Kinh Mân Côi, cùng với việc giữ Chay nhằm mục đích cầu nguyện cho Ơn Gọi linh mục. Mỗi ngày là một chặng đường hành hương dài từ 20km cho đến 40km.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com