GIÁO HỘI CÔNG GIÁO Ở TRUNG QUỐC SẴN SÀNG ĐỂ “TRUNG QUỐC HÓA”.

Tin Hong Kong:Các Giáo hội ở hai tỉnh Hà Bắc và Tứ Xuyên của Trung Quốc đã bắt đầu những khóa hội thảo để học tập về kế hoạch 5 năm với mục đích phát huy việc “Trung Quốc Hóa” của Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc. Các ĐGM trong Hội Đồng Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc (BCCCC), và Giáo Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc (CCPA) đã phổ biến một kế hoạch 5 năm nhằm phát huy Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc Hóa, trong thời gian từ năm 2018 cho đến năm 2022, kể từ tháng 6 vừa qua, và đòi hỏi họ phải trình báo kế hoạch 5 năm của họ vào cuối tháng 8 năm nay. Theo một văn kiện dài 15 trang với 6.500 chữ và 9 điểm quan trọng. Từ “Trung Quốc Hóa” được nhắc đi nhắc lại 72 lần trong văn kiện. Các Giáo Xứ trong các Giáo Phận ở các tỉnh Hà Bắc và Tứ Xuyên đã bắt đầu các cuộc hội thảo để học tập kế hoạch này.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com