ĐỨC THÁNH CHA CHUẨN NHẬN DANH SÁCH CÁC GIÁO PHẨM HOA KỲ THAM DỰ THƯỢNG HỘI NGHỊ CÁC GIÁM MỤC NĂM NAY.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ:ĐTC Phanxicô đã chuẩn nhận danh sách các ĐGM Hoa Kỳ sẽ tham dự Thượng Hội Nghị các Giám Mục về Giới Trẻ được tổ chức vào tháng 10 năm nay tại Vatican, với mục đích thảo luận về chủ đề: “Đức Tin và Định hướng Ơn Gọi” của giới trẻ Công giáo ngày này. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (HĐGM HK) đã công bố danh sách các hàng Giáo Phẩm sẽ tham dự Thượng Hội Nghị năm nay, trong đó có: ĐHY Daniel D Nardo, TGM Galveston-Houston, kiêm chủ tịch HĐGM HK; Đức TGM Jose Gomez, của Los Angeles, kiêm phó chủ tịch HĐGM HK; Đức TGM Charles Chaput, của Philadelphia, Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân, Gia Đình, Hôn Nhân, và Giới Trẻ của HĐGM HK; ĐGM Frank Caggiano, Giám Mục Địa phận Bridgeport, tiểu bang Connecticut; và ĐGM Robert Barron, Chủ tịch Ủy Ban Truyền Giáo và Giáo Lý của HĐGM HK.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com