BỘ TƯ PHÁP TIỂU BANG PENNSYLVANIA THỈNH CẦU ĐỨC THÁNH CHA TRỢ GIÚP ĐỂ PHỔ BIẾN PHÚC TRÌNH CỦA TÒA ÁN.

Tin Harrisburg, Hoa Kỳ:Ông Bộ Trưởng Tư Pháp của tiểu bang Pennsylvania đã thỉnh cầu sự hỗ trợ của ĐTC Phanxicô và giúp đỡ cơ quan hành pháp của tiểu bang trong việc phổ biến phúc trình liên quan đến các vụ lạm dụng tình dục của các giáo sĩ trong tiểu bang này. Lời thỉnh cầu của Bộ Trưởng Josh Shapiro được trình bày trong một bức thư và gửi đi vào thứ Tư, ngày 25 tháng 7 vừa qua. Bản phúc trình của bồi thẩm đoàn dài 800 trang, đây là kết quả của suốt 2 năm điều tra dưới sự hướng dẫn của ông Shapiro, về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em do các giáo sĩ trong 5 Giáo Phận của tiểu bang Pennsylvania gây ra, chính là Altoona-Johnstown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh, và Philadelphia. Lúc ban đầu, văn kiện này dự tính sẽ được phổ biến vào cuối tháng 6 năm nay, nhưng bởi vì những lý do có tính cách luật pháp được trình bày bởi những người có liên quan đến vụ việc, trong đó có một số các linh mục, vì thế phải được trì hoãn lại”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com