ĐỨC THÁNH CHA NÓI VỚI CÁC NHÀ THẦN HỌC LUÂN LÝ: “HÃY HIỆP NHẤT TRONG TÌNH HUYNH ĐỆ ĐỂ NỐI KẾT NHỮNG NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG”.

Tin Vatican: Hôm thứ Năm, ngày 16 tháng 7 vừa qua, ĐTC Phanxicô đã gửi một công điện đến các thành viên đang tham gia Hội nghị tại Sarajevo, với tiêu đề “Thời Điểm Thích Hợp để bắt Một Nhịp Cầu Huynh Đệ.” Trong công điện, ĐTC khuyến khích các nam nữ giáo dân Công Giáo đang làm việc trong lĩnh vực chuyên môn về những nguyên tắc Đạo đức và Luân lý của Thần Học phải dấn thân vào công cuộc đối thoại và hiệp nhất để phá tan bức tường chia rẽ, và đồng thời, bắt một nhịp cầu để nối kết tình huynh đệ với tất cả mọi nơi trên thế giới. Theo thông tin cho biết, có khoảng 500 chuyên viên Thần Học Luân Lý Công Giáo đến từ 80 quốc gia để tham dự cuộc hội thảo này tại Sarajevo. ĐTC đã nhắc nhở về bối cảnh của cuộc hội thảo được diễn ra trong khi sự căng thẳng về chính trị, xã hội, kinh tế, và sự chia rẽ trên khắp thế giới đang xảy ra hiện nay, thể hiện qua những hình thức đàn áp và bách hại. Tình cảnh này thôi thúc mỗi người chúng ta hãy cùng nhau xây dựng những chiếc cầu huynh đệ để nối kết tình thương yêu và xóa bỏ những dị biệt về văn hóa, tôn giáo, và viễn cảnh cuộc đời làm cho người ta không thể gần lại với nhau được.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com