NGƯỜI DÂN ẤN ĐỘ PHẪN NỘ TRƯỚC TÌNH HÌNH CHÍNH PHỦ ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ BÍ TÍCH XƯNG TỘI.

Tin New Delhi, Ấn Độ:Một cơ quan bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ của Chính phủ Ấn Độ đã đề nghị hủy bỏ Bí tích Xưng Tội, bởi vì cơ quan này cho rằng: Các giáo sĩ đã lạm dụng Bí tích xưng tội của các giáo dân và đã dùng vào các mục tiêu không tốt đẹp như để “làm tiền”, hoặc để gây áp lực với người xưng tội để có những cuộc trò chuyện về luân lý. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo tôn giáo tin tưởng rằng: “Đây là một đề nghị không cần thiết chỉ nhằm để gây rối rắm cho Giáo Hội Công Giáo trong nước mà thôi. Ủy Ban Đặc Trách Phụ Nữ cũng đề nghị chính quyền về việc điều tra hai trường hợp hãm hiếp và xâm phạm đến phụ nữ, liên quan.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com