CÁC ĐỨC GIÁM MỤC HOA KỲ SẼ THỰC HIỆN TUẦN CỬU NHẬT ĐỂ CẦU NGUYỆN CHO VỊ THẨM PHÁN TỐI CAO TƯƠNG LAI CỦA HOA KỲ.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ:Theo thông tin cho biết cuộc họp của Thuợng Viện Hoa Kỳ để thảo luận về việc chuẩn nhận Thẩm Phán Brett Kavanaugh được Tổng Thống Donald Trump đề cử vào chức vụ Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện để thay thế Thẩm Phán Anthony Kennedy chuẩn bị về hưu sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Trong bối cảnh trước khi Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ nhóm họp, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã chuẩn bị tổ chức một tuần cửu nhật để cầu nguyện cho vấn đề Bảo Vệ Luật Pháp và Sinh Mạng Con Người. Tuần Cửu Nhật sẽ được diễn ra vào mỗi thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 cho đến ngày 28 tháng 9. Các Đức Giám Mục Hoa Kỳ đã đưa ra sáng kiến này nằm trong chiến dịch cầu nguyện cho Đời Sống Hôn Nhân Gia Đình và Tự Do Tôn Giáo. Theo như kế hoạch đã đề ra, vào mỗi thứ Sáu, tất cả những ai đã ghi danh vào chương trình cầu nguyện sẽ nhận được ý chỉ cầu nguyện trong ngày đó qua thư từ, hoặc qua tin nhắn của điện thoại, với mục đích kêu gọi mọi người hãy hiệp lời cầu nguyện với nhau.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com