ĐỨC THƯỢNG PHỤ LA TINH TẠI GIÊRUSALEM LÊN ÁN “LUẬT QUỐC GIA” CỦA DO THÁI.

Tin Giêrusalem, Do Thái:Vừa qua, Quốc hội Israel đã phê chuẩn một dự luật mới: "Luật cơ bản: Israel - Quốc gia dân tộc của nhân dân Do Thái", gọi tắt là "Luật Quốc gia". Nội dung chính của bộ luật này quy định Israel là quê hương lịch sử của người Do Thái. Chỉ người Do Thái mới có quyền tự quyết định các vấn đề của đất nước. Người Do Thái sống phiêu bạt trên thế giới được khuyến khích trở về, trong khi đó, người Palestine không được hưởng quyền này. Trước tình hình này, Tòa Thượng Phụ La Tinh tại Giêrusalem cho rằng: “Về mặt hiến pháp, đạo luật mới đã thiếu sót trong việc bênh vực và đảm bảo quyền lợi của những người dân ở địa phương, và đặc biệt là những người thiểu số đang sống trong nước Do Thái. Trên thực tế, người Do Thái gốc Ả rập chiếm khoảng 20% dân số trong nước và họ là những người hoàn toàn không được hưởng những quyền lợi trong Đạo Luật mới này. Ngoài ra, tiếng Ả Rập không còn được xem như một ‘ngôn ngữ chính thức’, nhưng chỉ được hứa hẹn một cách mơ hồ rằng sẽ được hưởng ‘qui chế đặc biệt’. Tuy nhiên, trong hiện tại vẫn chưa được quy định một cách rõ ràng”. Họ than phiền rằng: “Chúng ta không thể tưởng tượng được đây là một Đạo Luật với giá trị Hiến Pháp lại bỏ rơi nguyên cả một phần dân số và coi họ không hề hiện hữu trong quốc gia này”. Do đó, Đạo luật này đã gây một làn sóng phản đối mạnh mẽ của người Palestine, thế giới Ả rập, Hồi giáo và cộng đồng quốc tế.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com