ĐỨC THÁNH CHA TRỢ GIÚP NHỮNG NGƯỜI TỊ NẠN YEMEN Ở ĐẢO JEJU, HÀN QUỐC.

Tin Vatican:ĐTC Phanxicô đã gửi hiện kim cũng như lời cầu nguyện để trợ giúp về mặt vật chất cũng như nâng đỡ về mặt tinh thần cho 500 người di tản, đến từ quốc gia Yemen, đang bị “kẹt” trên đảo Jeju, thuộc lãnh thổ của đất nước Hàn Quốc. Đức TGM Alfred Xuereb, vị Đại diện Sứ Thần Tòa Thánh ở Hàn Quốc, đã nhận 10.000 euro từ ĐTC Phanxicô gửi đến để cứu trợ cho những người di dân Yemen. Sau đó,vị Đại diện Sứ Thần Tòa Thánh đã đến thăm Đức Cha U-il của Giáo phận Cheju (Jeju), theo sự yêu cầu của ĐTC, với mục đích thể hiện tình liên đới và hiệp nhất với những người di tản. Vị Đại diện Sứ Thần Tòa Thánh cũng đã dâng Thánh Lễ tại Nhà thờ Chính Tòa Jeju để cầu nguyện cho người di tản Yemen, và thay mặt ĐTC để ban phép lành cho tất cả mọi người đang hiện diện. Vị Đại diện Sứ Thần Tòa Thánh đã đích thân trao món quà của ĐTC cho Đức Cha Kang U-il. Quà tặng này của ĐTC sẽ được các cơ sở của Tòa Giám Mục địa phương dùng để chăm lo cho người di tản trên đảo Jeju.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com