THÀNH LẬP MỘT VÙNG TỰ TRỊ CHO NGƯỜI HỒI GIÁO Ở NƯỚC PHILIPPINES.

Tin Manila, Philippines:Việc thành lập một vùng tự trị cho người Hồi Giáo ở miền Nam Philippines sẽ không dễ dàng như mọi người đã nghĩ, mặc dù khu vực này đã có sẵn. Luật Sư Benedicto Bacani, Giám đốc Điều hành của Viện Tự Trị và Điều Hành của Mindanao, hiện đang cố gắng xin một đạo luật để giúp đỡ tiến trình thành lập một vùng tự trị đầu tiên. Ông cho biết: Sẽ còn có rất nhiều “thử thách trên bình diện Hiến Pháp”. Ông Bacani cũng nghĩ rằng: trước hết, luật lệ của khu tự trị phải được chấp thuận và thông qua bởi những vùng sẽ bị ảnh hưởng để mở rộng khu tự trị trong tương lai. Việc thành lập khu tự trị Bangsamoro trong khu vực Hồi Giáo trên đảo Mindanao với mục đích chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần nửa thế kỷ với quân phiến loạn Moro, khiến cho gần 150 ngàn người bị thiệt mạng. Vùng tự trị này sẽ gồm các tỉnh Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu và Tawi-Tawi. Một cuộc trưng cầu dân ý cũng sẽ được tổ chức trong 39 làng của tỉnh Cotabato Bắc để thăm dò ý kiến của người dân.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com