ĐỨC THÁNH CHA PHANXCÔ BỔ NHIỆM ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC EDGAR PARRA LÀM PHỤ TÁ QUỐC VỤ KHANH TÒA THÁNH.

Tin Vatican:Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Edgar Parra, sinh năm 1960, tại Maracaibo, Venezuela, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, với trách nhiệm như một Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. Năm 2011, Đức Tổng Giám mục Edgar Parra được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Sứ thần tại Tòa Thánh ở Pakistan. Từ năm 2015 cho đến nay, ngài làm việc tại Tòa thánh Mozambic. Đức Tổng Giám mục Parra thông thạo các thứ tiếng: Tây Ban Nha, Ý, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, và Serbo-Croat. Theo thông tin cho biết ngài sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới tại Tòa Thánh vào ngày 15 tháng 10 tới đây,và ngài sẽ thay thế Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu, nguời đã được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Phong Thánh.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com