MỘT TRƯỜNG HỌC CÔNG GIÁO TẠI KENTUCKY LÀ GƯƠNG SÁNG VỀ SỰ CHẤP NHẬN DỊ BIỆT VÀ YÊU THƯƠNG NGƯỜI THÂN CẬN.

Tin Henderson, Hoa Kỳ: Henderson là một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Kentucky có tỷ lệ người Mỹ gốc La Tinh rất thấp, không thể nào so sánh được với các thành phố lớn như: Los Angeles hoặc New York, bởi vì người Mỹ gốc La Tinh tại đây rất hiếm hoi, thưa thớt. Theo lời nói đùa của ông Abraham Brown, Giám đốc Mục vụ dành cho người La tinh của Giáo xứ Công giáo Holy Name of Jesus (Thánh Danh Chúa Giêsu) tại Henderson, cho rằng: “Trước khi chuyển từ tiểu bang Texas đến thành phố nhỏ này, tôi chưa hề ý thức được bản thân tôi là người gốc Mỹ La Tinh, bởi vì ở tiểu bang Texas, có rất nhiều người giống như tôi, và phong cách nói chuyện cũng giống như tôi. Vì thế, khi lần đầu tiên đến đây, đó là một điều thử thách cho chính bản thân tôi”. Ông Brown đã đến Henderson từ 15 năm nay để làm việc cho một công ty sản xuất vải. Tuy nhiên, sau khi công ty đóng cửa, ông đã làm việc cho Giáo xứ Thánh Danh Chúa Giêsu, để hỗ trợ về vấn đề giúp tăng trưởng cộng đồng gồm những người Mỹ gốc La Tinh trong Giáo xứ. Hiện tại, ông Brown cho biết ông đang làm việc với người gốc La tinh đến từ 13 quốc gia khác nhau để giúp nhiều người hòa nhập vào Giáo xứ và cùng nhau chia sẻ những giá trị về văn hóa cũng như đức tin. Theo quan sát, ông thấy rằng số người tham dự Thánh Lễ bằng ngôn ngữ Tây Ban nha (Spanish) vào mỗi Chúa Nhật đã dần dần tăng lên từ 20, 30 người, và hiện nay lên đến 100, có khi 150 người mỗi tuần.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com