MỘT ĐỨC HỒNG Y Ở CHÂU ÂU SẼ GIỚI THIỆU MỘT QUYỂN SÁCH GIÁO LÝ DÀNH CHO TRẺ EM TRONG ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH THẾ GIỚI.

Tin Vienna, Áo: Đ.H.Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục Địa phận Vienna, thuộc nước Áo, sẽ giới thiệu một quyển sách Giáo Lý mới dành cho các trẻ em, trước khi Đại Hội Gia Đình Thế Giới được nhóm họp tại Dublin, thủ đô của Ái Nhĩ Lan vào thứ Tư, ngày 22 tháng 8. Quyển sách Giáo Lý phiên bản bằng tiếng Anh, dành cho các trẻ em từ 8 đến 12 tuổi, sẽ được phát hành, do Đ.H.Y Schoenborn biên soạn cùng với các tác giả khác là Bà Michaela von Heereman và Đức Giám mục Nrenden Leahy của Ái Nhĩ Lan. Một bản thảo của quyển sách này cũng sẽ được gởi đến Đ.T.C. Phanxicô khi ngài đến tham dự Đại Hội để gặp gỡ các gia đình Công Giáo thế giới trong hai ngày 25 và 26 tháng 8. Quyển sách Giáo Lý này có tựa đề: “Youcat for Kids” (tạm dịch là “Giáo lý Dành Cho Các Trẻ Em”) đã được soạn thảo từ năm 2012, với sự cộng tác của một số các nhà thần học và những người có trách nhiệm chuyên môn về mục vụ gia đình trong Giáo Hội Áo. Quyển sách đã được Hội Đồng Giám Mục Áo kiểm duyệt trước khi gửi sang Tòa Thánh để được phê chuẩn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com