GIÁO HỘI CHÍNH THỐNG AI CẬP ĐẶC BIỆC CHÚ TRỌNG ĐẾN KỶ LUẬT QUẢN TRỊ CÁC TU VIỆN.

Tin Cairo, Ai Cập: Tòa Thượng Phụ Chính Thống Coptic Ai Cập đang có ý định để kiểm soát tất cả các đan viện trong nước. Mục đích của kế hoạch này là để gìn giữ kỷ luật tu viện đôi khi đã “đi lạc” ra khỏi lề luật của Giáo Hội. Hôm mồng 3 tháng 8 vừa qua, một Thượng Hội Nghị của Giáo Hội Chính Thống Coptic Ai Cập đã phổ biến một thông cáo gửi đến các giáo sĩ Chính Thống Ai Cập một loạt các các điều lệ khá khắc khe trong đó có việc cấm nhận lãnh các món quà “riêng tư” từ các giáo dân; hoặc không được tham gia vào các hoạt động truyền thông nếu bề trên không cho có; cũng như việc kiểm soát các cuộc thăm viếng tu viện do các khách hành hương hay người dân ở địa phương, và việc trì hoãn phong chức Thánh một năm đối với các vị tu sĩ mới tham gia đời sống thánh hiến.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com