ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NHẤN MẠNH ĐẾN SỰ HIỆP THÔNG VỚI CHÚA GIÊSU QUA THÁNH THỂ.

Tin Vatican: Trong buổi hướng dẫn các khách hành hương cầu nguyện Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật 19 tháng 8 vừa qua, tại Công Trường Thánh Phêrô, Đ.T.C. Phanxicô đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp thông với Chúa Giêsu qua việc lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, là Bánh từ Trời xuống để ban sự sống cho nhân loại. Đ.T.C. cũng mời gọi toàn thể dân Chúa hãy sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa, bởi vì đó là Bánh Trường Sinh do chính Chúa Giêsu hy sinh chính bản thân Ngài để ban cho chúng ta. Vì thế, mỗi người chúng ta, là các tín hữu Công giáo, sẽ được lãnh nhận sự sống từ Chúa Giêsu mỗi khi đến tham dự Bàn Tiệc Thánh Thể, bởi vì mỗi lần rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được hiệp thông vào sự sống của Ngài, và được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong suy nghĩ cũng như trong việc làm. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp thông với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, Đ.T.C. cũng nhắc lại và xác tín vào Lời của Chúa Giêsu tuyên bố rằng: “Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt của Ta để cho thế gian được sống”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com