TỔ CHỨC TỪ THIỆN CÔNG GIÁO TẠI OREGON TÌM CÁCH GIÚP CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI DÂN.

Tin Portland, Hoa Kỳ: Tổ chức Từ Thiện Công Giáo (Catholic Charities) ở tiểu bang Oregon đang tìm cách áp dụng và phổ biến một số các chương trình để dạy những lớp chuyên về tài chính và hướng dẫn những công nhân có thu nhập thấp ở tiểu bang này, về vấn đề tài chính với mục đích mang lại hy vọng cho họ có được một đời sống thoải mái hơn. Chương trình huấn luyện tài chánh với tên gọi: “Tiết Kiệm là Ưu tiên Hàng đầu”, là một phần của Trung Tâm Hạnh phúc Gia đình do Tổ chức Caritas của tiểu bang Oregon điều hành. Bà Molly O’Donnell, Giám đốc của trung tâm, cho biết rằng: “Mục tiêu của Tổ chức Từ thiện Công Giáo không những chỉ nhắm vào việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp trong một thời gian tạm thời, nhưng đây là một chương trình dài hạn để cung cấp và hỗ trợ cho các gia đình những “khí cụ cần thiết” để họ có thể tự mình độc lập về vấn đề tài chánh và không cần phải cậy dựa vào các nguồn phúc lợi xã hội đến từ các chương trình hỗ trợ tài chính của chính phủ.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com