ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI CÁC GIÁO PHÁI WALDO VÀ GIÁM LÝ CÙNG HỢP TÁC ĐỂ PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO.

Tin Vatican: Nhân dịp các Giáo phái này tổ chức Thượng Hội Nghị các Giám Mục tại thành phố Torre Pellice, thuộc miền Bắc nước Ý, diễn ra từ ngày 26 đến 31 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha vừa gửi một thông điệp đến Hiệp Hội Tin Lành Waldo và Methodist. Trong thông điệp, Đ.T.C. Phanxicô đã mời gọi Hiệp Hội này hãy đoàn kết với nhau để cùng với Giáo Hội Công Giáo ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu cho mọi người, nhất là những người khó nghèo, bệnh tật và những người bị gạt bên lề xã hội ngày hôm nay. Đ.T.C. cũng đã chia sẻ về lòng mến của chính bản thân ngài và của Giáo Hội Công Giáo dành cho các thành viên của Hiệp Hội. “Chúng ta được kêu gọi để hy sinh bản thân chúng ta trong việc rao giảng Chúa Giêsu để mọi người tin tưởng qua các hoạt động bác ái, từ thiện và những chứng tá trong đời sống phục vụ dành cho người nghèo, người bệnh tật, và người cô thế”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com