NHỮNG NGƯỜI DI DÂN VENEZUELA ĐANG TUYỆT VỌNG TRƯỚC SỰ SỐNG CÒN.

Tin Caracas, Venezuela: Trước việc hàng triệu người dân đến từ quốc gia Venezuela đang ào ạt bỏ nước để tìm sự sống ở một quốc gia khác, các nước láng giềng đã cảm thấy bắt buộc phải giới hạn làn sóng di dân này, bởi vì chính quốc gia của họ cũng gặp nhiều khó khăn trong lãnh vực kinh tế, vấn đề thực phẩm, và môi sinh. Vì thế, các quốc gia này cảm thấy không có khả năng để vác thêm những gánh nặng và khó khăn do người di dân Venezuela gây ra. Đức Giám Mục (ĐGM) Ubaldo Santana, cựu Tổng Giám Mục Địa phận Maracaibo của Venezuela, cho rằng: “Làn sóng di dân khổng lồ này chính là hành động thể hiện sự phản đối của người dân Venezuela đối với chế độ chính trị hà khắc và đường lối kinh tế sai lầm của Tổng Thống Nicolas Maduro. Nếu tiếp tục ở lại và sinh sống ở trong nước, họ sẽ trở thành những nô lệ và có thể bị áp bức và bóc lột cho đến chết. Họ đã cảm thấy tuyệt vọng, cho nên họ phải tìm kiếm con đường sống mới bằng cách di dân ra các quốc gia lân cận, đặc biệt là Colombia và Bra-xin”. Đ.G.M. Santana cũng ngỏ lời cám ơn các Giáo Phận nằm ở cạnh biên giới Venezuela đã tiếp đón người di dân với tất cả tình thương yêu huynh đệ và lòng quảng đại.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com