CÁC ĐỨC GIÁM MỤC VÀ GIÁO SĨ ÚC KHẲNG ĐỊNH: “KHÔNG THỂ VI PHẠM BÍ MẬT TÒA GIẢI TỘI”.

Tin Sydney, Úc: Phản hồi lại các đề nghị của Ủy-Ban Hoàng Gia Úc liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em, các Đức Giám Mục cũng như những Bề Trên của các Dòng Tu ở Úc đã chấp nhận 98% các đề nghị được đưa ra. Tuy nhiên, các ngài nhất định không thể tiết lộ bí mật của Tòa Giải Tội, bởi vì theo đức tin Công giáo, đó là việc vi phạm ấn tín của Bí tích Giải tội, là một trong những tội trọng mà những người được phong chức Thánh không thể vi phạm được. Theo thông tin cho biết, vào cuối năm 2017, Ủy Ban Hoàng Gia Úc đã phổ biến một phúc trình dài về những việc lạm dụng tình dục trẻ em. Phúc trình này là kết quả của những cuộc điều tra và lắng nghe các câu chuyện từ nhiều nhân chứng và nạn nhân, kéo dài trong 5 năm, với 26.000 điện thư, và hơn 42.000 cuộc điện thoại. Vào tháng 2 năm 2017, các nhà lãnh đạo của Giáo Hội Úc cũng đã gặp gỡ và đàm phán với Ủy Ban Hoàng Gia Úc trong vòng 3 tuần. Trong số các đề nghị do Ủy Ban Hoàng Gia đưa ra, có đề cập đến việc yêu cầu các Đ.G.M. hãy tham khảo với các nhà lãnh đạo cao cấp của Giáo Triều Rôma về vấn đề tiết lộ bí mật của Tòa Giải Tội.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com