CÁC QUỐC GIA LÁNG GIỀNG CỦA VENEZUELA E NGẠI VÌ LÀN SÓNG DI DÂN TỪ NƯỚC NÀY.

Tin Caracas, Venezuela: Trong một năm qua, dưới sự cầm quyền của Tổng Thống Maduro, đời sống của người dân Venezuela đã gánh chịu nhiều áp bức, bách hại, khiến nhiều người phải lâm vào hoàn cảnh quá cơ cực, thiếu thốn mọi nhu cầu về thực phẩm và những nhu cầu cần thiết khác. Để thoát khỏi tình trạng này, một “cơn lũ di dân” gồm hàng triệu người Venezuela đã chạy trốn khỏi quê hương để đến các quốc gia láng giềng như Colombia, Bra-xin, Peru, Ecuador, và Chilê lánh nạn. Tình trạng làn sóng di dân quá tải này đã khiến các quốc này phải bắt đầu dùng những biện pháp để ngăn chặn và kiểm soát, bởi vì chính những quốc gia này cũng đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com