ĐỨC GIÁM MỤC BÍ THƯ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG DANH DỰ BÊNÊĐICTÔ XVI CHO RẰNG NGÀI “PHỦ NHẬN” BẰNG CHỨNG CỦA ĐỨC CHA VIGANO.

Tin Vatican: Đức T.G.M. Ganswein, kiêm Đức Giám mục Bí thư của Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđictô XVI, cho biết rằng: “Đ.G.H. Danh Dự Bênêđictô XVI không hề bình luận gì về những bằng chứng do Đức Giám mục Vigano, cựu Sứ Thần Tòa Thánh ở Hoa Kỳ, đã phổ biến vào hôm thứ Bảy, ngày 25 tháng 8 vừa qua, và ngài cũng không có ý định để làm việc đó. Đức T.G.M. Ganswain chia sẻ trong một bài viết của Nhật báo tiếng Đức mang tên “Die Tagepost”, được đăng tải vào ngày 28 tháng 8 rằng: “Nguồn tin cho rằng Đ.G.H. Danh Dự Bênêđictô XVI xác nhận các cáo buộc của Đức Giám mục Vigano là không đáng tin cậy, đây chỉ là “tin vịt” và “thất thiệt”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com