ĐỨC THÁNH CHA KHUYÊN: “HÃY LÊN TIẾNG CHỐNG LẠI NHỮNG BẤT CÔNG”.

Tin Vatican: Vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 9 vừa qua, trên Nhật báo tiếng Ý tên “Sole 24 ore” đã cho đăng bài phỏng vấn với Đ.T.C. Phanxicô. Trong bài phỏng vấn, Đ.T.C. nói rằng: “Thiên Chúa cần đến những người Kitô hữu tốt lành để làm khí cụ, trở nên những đôi tay, hay bàn chân của Ngài trên thế giới, và lên tiếng chống lại bất kỳ những điều bất công, đặc biệt khi những bất công đó bị che đậy trong sự im lặng và dung túng.” Đ.T.C. khẳng định: “Thiên Chúa đã hứa hẹn sự nghỉ ngơi và giải phóng cho tất cả những ai bị áp bức, bách hại trên thế giới, nhưng Ngài cần có sự giúp đỡ của mỗi chúng ta để những lời hứa ấy trở nên sự thật. Thiên Chúa cần đôi mắt của chúng ta để thấy được những nhu cầu của các anh chị em xung quanh. Ngài cần những bàn tay của chúng ta để giúp đỡ họ. Ngài cần tiếng nói của chúng ta để tố giác tất cả những bất công bị ẩn khuất trong sự im lặng trong sự che đậy của nhiều người. Nhưng trên hết, Thiên Chúa cần trái tim của chúng ta để biểu lộ tình yêu thương của Ngài đến cho những người thấp hèn, bị bỏ rơi, và sống ngoài lề xã hội. Hãy lên tiếng bênh vực những người di dân và giúp đỡ những người đang cần sự trợ giúp. Hãy trở nên những chứng nhân đem niềm hy vọng đến cho những anh chị em đang thất vọng”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com