CÁC TRUNG TÂM PHÒ SỰ SỐNG DÀNH CHO CÁC THAI PHỤ ĐÃ PHỤC VỤ GẦN 2 TRIỆU NGƯỜI TRONG NĂM QUA.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Theo một phúc trình được phổ biến trong đầu tuần vừa qua cho biết các Trung Tâm Phò Sự Sống dành cho những thai phụ đã thu hút được gần 2 triệu người trong năm 2017, và cung ứng các dịch vụ miễn phí với phí tổn là 161 triệu Mỹ kim. Ông Chuck Donovan, Giám Đốc Viện Charles Lozier cho biết: “Sự hiện diện của các Trung Tâm Hộ Sản với mục đích phục vụ và nâng đỡ các thai phụ trong việc can đảm để quyết định đem lại sự sống cho những đứa con của mình, dù đang gặp phải những hoàn cảnh hết sức khó khăn. Phúc trình này cũng cho thấy kết quả tích cực về sứ mạng của chúng tôi trong việc đem tình yêu thương đến cho mọi người”. Kết quả của phúc trình được đưa ra dựa trên số liệu nghiên cứu của các thành viên thuộc Viện Charles Lozier. Họ đã thăm dò trên 2,600 Trung Tâm Hộ Sản của Viện Charles Lozier trong khắp cả nước và một số nhỏ các tổ chức phò sự sống khác ở các địa phương.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com