ÔNG KAVANAUGH TRẢ LỜI NHỮNG CHẤT VẤN CỦA THƯỢNG VIỆN VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁ THAI VÀ TỰ DO TÔN GIÁO.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Sau hai ngày phải trả lời những chất vấn trước các thành viên trong Thượng Viện, ông Brett Kavanaugh, người được Tổng Thống Trump đề cử chức vụ Tối Cao Pháp Viện để thay thế ông Anthony Kennedy sẽ về hưu. Ông Kavanaugh đã phải trả lời các câu hỏi của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ về một số các vần đề, trong có vấn đề về phá thai và tự do tôn giáo. Ông Kavanaugh đồng ý rằng: “Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện trong các vụ kiện như ‘Roe chống Wade’ và ‘Kế Hoạch Hóa Gia Đình chống Casey’ đã gây ra một “tiền lệ”, và phụ nữ có quyền tự do và hợp pháp trong việc chọn phá thai, nhưng phải tùy thuộc vào luật quy định của từng tiểu bang; nhưng các luật lệ về phá thai của các tiểu bang không được gây nên gánh nặng và ảnh hưởng đến quyền được phá thai của người phụ nữ.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com